Sökning: "öppet förhållande"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden öppet förhållande.

 1. 1. Perspektivet på sockerberoende - sjukdomens existens och dess bemötande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lovisa Holgersson; [2018]
  Nyckelord :beroende; belöningssystem; socker; sockerberoende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människors förhållande till socker och sötsaker är oerhört komplext och dessutom är socker idag ett väl omdiskuterat ämne. Trots att djurstudier på råttor har visat att intermittent intag av socker kan leda till ett beroende, finns det ändå personer som tvekar på dess existens. LÄS MER

 2. 2. Värmeöverföring mellan två zoner i en bubblande fluidiserad bädd

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för Energivetenskaper

  Författare :Christian Stigsson; [2018]
  Nyckelord :Heat transfer; fluidized beds; multi-staging; Eulerian-Eulerian two-fluid; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this Master's thesis, the heat transfer between two zones in a bubbling fluidized bed and the resultant temperature field were examined using a laminar Eulerian-Eulerian two-fluid model in computational fluid dynamics. The purpose was to estimate the thermal potential to multi-stage a combined heat and power boiler by integration therein of a communicating gasification reactor, which utilizes heat from the combustion, and to analyze how different construction parameters influence the homogeneity of the gas temperature field. LÄS MER

 3. 3. Äldreomsorgen : Arbetsförhållanden och kvalitet i förhållande till styrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Mikaela Sanneh Nyberg; Jannie Ragnesand; [2017]
  Nyckelord :Elderly Care; NPM; Leadership; Governance; Competition; Profits in Welfare.; äldreomsorg; NPM; ledarskap; styrning; konkurrens; vinst i välfärden;

  Sammanfattning : Äldreomsorgen har omorganiserats från att vara enbart kommunalt drivna till att ha ett mer öppet marknadsfält med flera intressenter. Syftet med vår studie var att undersöka upplevelsen av att arbeta inom dagens marknadsorienterade äldreomsorg och om ledarskapet och styrningen inom organisationen har betydelse för arbetet och på vård- och omsorgskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Förtroende på en aktivitetsbaserad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Emelie Grahm; Anna Knutas; [2017]
  Nyckelord :Activity-based working; activity-based workplace; leadership; flexible workplace; coworkers; flexible office; trust; relationship; LMX.;

  Sammanfattning : One of the most common office designs is the traditional office. As the technology has developed, it has enabled a new office design to evolve, the activity-based office. The activity-based office is more flexible and the employees get greater freedom in terms of being able to decide where, when and how they want to perform their tasks. LÄS MER

 5. 5. Det aktivitetsbaserade kontoret - En kvalitativ studie om den fysiska strukturens påverkan på kommunikation, kultur och gruppsammanhållning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Carolina Litzén; [2017]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat kontor; fysisk struktur; kommunikation; gruppsammanhållning; organisationskultur; Institutionell teori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det aktivitetsbaserade kontoret - En kvalitativ studie om den fysiska strukturens påverkan på kommunikation, kultur och gruppsammanhållning Denna studie undersöker problematiken med att allt fler företag följer den aktivitetsbaserade kontorstrenden utan att titta på den egna verksamhetens behov. Eftersom den fysiska strukturen har en påverkan på kommunikationen, kulturen och gruppsammanhållningen är det viktigt att denna organisations förändring är väl genomtänkt och uppfyller de individuella behoven för att den ska bli så optimal som möjligt. LÄS MER