Sökning: "öppna brev"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden öppna brev.

 1. 1. The smart mailbox : The modern day mailbox

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JACOB TUNBERG; JONATAN BARRIEL; [2020]
  Nyckelord :Mechatronics; Internet of things; RFID; Barcode; Arduino; Mekatronik; Sakernas internet; RFID; Streckkod; Arduino;

  Sammanfattning : We often check our virtual mailbox several times a day but often forget to check our actual mailbox. This project aims to create a smart mailbox. This is defined as a mailbox that can notify the recipient that mail has been delivered and give access to the right person. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet kan leda till ökat välbefinnande hos patienter inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ studie om hur personalen inom rättspsykiatrisk vård upplever användandet av fysisk aktivitet som hälsopromotiv insats

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ebba Nygren; Oona Palokangas; [2020]
  Nyckelord :health promotion; empowerment; mental health; forensic psychiatric care; physical activity; hälsopromotion; empowerment; psykisk hälsa; rättspsykiatrisk vård; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns ett stort behov av att förbättra den psykiska hälsan hos befolkningen. En liten del av personer med diagnostiserad psykisk ohälsa hamnar inom rättspsykiatrisk vård – personen har då begått ett brott under psykisk störning. LÄS MER

 3. 3. Att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln : en fråga om kunskap och förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :AnnaClara Forss; Mirella Lind; [2019]
  Nyckelord :female athletes; menstrual cycle; performance; women’s health; empowerment; health promotion; idrottande kvinnor; menstruationscykel; prestation; kvinnors hälsa; empowerment; hälsopromotion;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva hur idrottande kvinnor gör för att må och prestera bra i sitt idrottande under menstruationscykeln. En kvalitativ metod av öppna brev användes för att samla in data. De öppna breven samlades in digitalt via plattformen www.enkät. LÄS MER

 4. 4. Målbildsintervention som hälsofrämjande insats : Kvalitativ metod med öppna brev

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Adam Hedström; Sara Skog; [2019]
  Nyckelord :Health; health promotion; mental training; mental goal imagery training; visualization; intervention; qualitative method; open letter; self-efficacy; grit; motivation; Hälsa; hälsopromotion; mental träning; målbildsträning; visualisering; intervention; kvalitativ metod; öppna brev; self-efficacy; grit; motivation;

  Sammanfattning : Introduktion: Mental målbildsträning har genom tidigare forskning visat sig vara en effektiv metod för ökad prestation inom idrott. Samtidigt är mentala förmågor viktiga i hälsofrämjande arbete på individ, grupp och samhällsnivå. LÄS MER

 5. 5. En sund själ i en sund kropp : Hälsofrämjande faktorer som bidragit till att unga kvinnor tillfrisknat från ätstörning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Silfversten; Hannah Berglund; [2018]
  Nyckelord :anorexia nervosa; bulimia nervosa; eating disorders; health promotion; health; women; anorexia nervosa; bulimi; hälsa; hälsofrämjande; hälsopromotion; kvinnor; ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Man kan se att en stor andel unga kvinnor lider av ätstörning samtidigt som det ä rbrist på kunskap om vilka hälsopromotiva åtgärder som är viktiga vid tillfrisknande. Syftet med studien var att undersöka vilka hälsofrämjande faktorer som bidragit till att unga kvinnor tagit sig ur en ätstörning. LÄS MER