Sökning: "öppna geodata"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden öppna geodata.

 1. 1. Rendering av geodata med OpenGL

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Ingelborn; [2020]
  Nyckelord :OpenGL; Geodata; Geotools; 2D-rendering; Hardware acceleration; OpenGL; Geodata; Geotools; 2D-rendering; Harvaruaccelerering;

  Sammanfattning : Den här studien undersökte om det är lönsamt eller ej att implementera hård-varustöd, med hjälp av OpenGL, för rendering av geografisk data. I detta fall innebar det skapande av kartbilder med tillfälliga föremål positionerade och inritade. LÄS MER

 2. 2. Current and Potential Use of Linked Geodata

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Rasmus Eduards; [2017]
  Nyckelord :Linked Geodata; Linked Data; Linked Spatial Data; Open Data; Länkade Geodata; Länkade Data; Länkade Spatial Data; Öppna Data;

  Sammanfattning : As of Today (2017) Geographic Information (GI) is a vital part of our daily life. With different applications like Google Maps it is hard to not get in contact with these platforms. Applications like Google are becoming more than just maps for us to find our way in the real world, they contain important data. LÄS MER

 3. 3. Stilsättning av geografiska data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Måns Andersson; Moa Eklöf; [2017]
  Nyckelord :GML; SE; SLD; visualisering av geodata; öppen källkod; open source; OGC-standarder; nationell geodatastrategi; geografiska informationssystem; Stilsättning av geodata; LYR; QGIS; QML; ArcMap; Inspire; MasterMap; GeoCat Bridge; Arc2Earth; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Geographic data are data that is linked to a geographic location and is used in many different areas of society, such as all types of community and community planning, climate and environment, culture and nature, crisis management, transport and logistics. In order for geographic data to be used across county and municipal boundaries as well as in different organisations, a uniform system and standards are required. LÄS MER

 4. 4. Geodata delmål 1 : Mål 1 – Geodata är öppna

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Kajsa Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Geodata;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och utmaningar med öppna geodata

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Noah Holm; [2016]
  Nyckelord :geodata; open geodata; open data; public sector information; geodata; öppna geodata; öppna data; public sector information;

  Sammanfattning : Öppna geodata är idag (2016) ett ofta debatterat ämne och många aktörer i samhället får mer och mer intresse för frågan, i synnerhet i offentlig sektor. Även på riksnivå har politiker börjat verka för öppna geodata, där riksdagen nyligen har beslutat kring ett flertal motioner i frågan. LÄS MER