Sökning: "öppna gränser ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden öppna gränser ekonomi.

 1. 1. Crowdsourcing of Complex Problems in Industrial Firms : A Case Study Within the Packaging Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Asmen Gül; [2020]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Complex Problems; Packaging Industry; Crowdsourcing; Komplexa Problem; Förpackningsindustrin;

  Sammanfattning : This study takes root in the emergence of new crowdsourcing techniques that have made it possible to solve business problems of complex nature by reaching outside of traditional organizational boundaries. While crowdsourcing is not a new concept, emerging technological trends such as Industry 4. LÄS MER

 2. 2. Det gränslösa murbyggandet : En studie i politisk teori om den liberala paradoxen imurens politik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sandborg Isabelle; [2019]
  Nyckelord :Murar; gränser; politisk teori; paradoxer; identitet; migration; rädslan för ’den andre;

  Sammanfattning : Det gränslösa murbyggandet är en studie i politisk teori om den liberala paradoxen i murens politik, det vill säga; hur vi i denna globala värld å ena sidan har idealet om öppna gränser och hög rörelsefrihet, å andra sidan bygger vi fler murar och fortifierar gränser mer än någonsin. Med avstamp i sex olika studier av forskare inom området politisk teori diskuteras vilket arbete muren utför – politiskt, ekonomiskt och ideologiskt, hur dessa paradoxer uppstår, vad som föreslås vara vägen framåt och hur teorierna om muren skiljer sig åt. LÄS MER

 3. 3. Våtmarksfåglar i Stjärnarp, en inventering av nyanlagd våtmark utanför Halmstad, Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pontus Dejenfelt; [2019]
  Nyckelord :wetland; birds; wetland birds; habitat; ecology; inventory; reproduction; succession; våtmark; fåglar; våtmarksfåglar; habitat; ekologi; inventering; häckning; succession;

  Sammanfattning : Genom en kombinerad linjetaxering och revirkartering av nyanlagd våtmark i Stjärnarpsdalen utanför Halmstad under april-juni 2018 har jag undersökt artsammansättning, antal individer och par samt häckningskriteria hos fågelarter på plats. En jämförelse har gjorts med fem andra våtmarker i Halland i fråga om artsammansättning och häckninggskriteria för att undersöka om ålder eller storlek hos våtmarker har en effekt på dessa. LÄS MER

 4. 4. IFRS i ett nötskal : en kvalitativ studie om anledningar till att svenska bolag väljer IFRS frivilligt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Sofie Ståhl; Sara Cululejevic; [2019]
  Nyckelord :IFRS; International Financial Reporting Standards; implementation; accounting principles; K3; accounting; IFRS; International Financial Reporting Standards; implementering; redovisningsprinciper; K3; redovisning;

  Sammanfattning : Den internationella redovisningsstandarden, IFRS, är ett aktuellt och populärt ämne. Påståendet grundar sig på den ökade internationella handeln som gör att IFRS är väl behövd för internationell harmonisering. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling - med framtiden som intressent : En studie om hållbar utveckling och ansvarstagande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Mattias Robertsson; Björn Martinsson; [2010]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ansvarstagande; CSR; GRI; TBL; TRM; Etik; CR; Intressentteori; Legitimitetsteori; Signaleringsteori;

  Sammanfattning : Titel: Hållbar utveckling – med framtiden som intressentÄmne: Företagsekonomi, kandidatuppsats, 15 hpFörfattare: Björn Martinsson  och Mattias RobertssonHandledare: Mikael JohnsonSyfte: Att förklara hur ett antal företag tolkar innebörden av begreppet hållbar utveckling, beskriva hur och utifrån vilka grunder ansvar tas och förstå hållbarhetsredovisningens betydelse för hållbar utveckling.Metod: I vår undersökning använde vi oss av en kvalitativ metod med induktiv härledning av slutsatser. LÄS MER