Sökning: "öppningsbar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet öppningsbar.

 1. 1. Lättruta, lösruta, vädringsruta. En undersökning av hur de konstruerades

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Jern; [2019-05-22]
  Nyckelord :Airing pane; window pane; openable; lättruta; lösruta; vädringsruta; öppningsbar; innanfönster;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Livscykelanalyser för en öppningsbar vägbro : Studie av Nya Flottsundsbron byggd med konventionellt, rostfritt eller rosttrögt stål

  Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad; KTH/Bro- och stålbyggnad

  Författare :Olivia Siklander; Anna Åqvist; [2016]
  Nyckelord :Livscykelkostnad; LCC; livscykelanalys; LCA; konventionellt stål; rostfritt stål; rosttrögt stål; Nya Flottsundsbron; öppningsbar bro;

  Sammanfattning : Vid byggandet av en bro är det viktigt att ta hänsyn till kostnaderna under hela dess livslängd, både investeringskostnad samt kostnader för drift och underhåll under livslängden, dessa kan summeras och beräknas till nuvärde genom en livscykelkostnadsanalys. För att ta hänsyn till den miljöpåverkan ett material har från både produktion samt även för drift och underhåll under dess livslängd kan livscykelanalyser göras. LÄS MER

 3. 3. Amningsbh : Produktutveckling av amningsbh enligt en identifierad kravbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elisabet Swahn; [2015]
  Nyckelord :Nursing brassiere; product development; production document; wear testing study; amningsbh; produktutveckling; produktionsunderlag; avprovningsstudie;

  Sammanfattning : Definitionen av en amningsbh är en bh där bröstet lätt kan tillgängliggöras för barnet vid amning, till exempel med en öppningsbar kupa. Vidare ställs det höga krav på att amningsbh:n ska vara anpassad för den moderna mammans livsstil och samtidigt ta till hänsyn de komplikationer som kan uppstå vid amning. LÄS MER

 4. 4. Cirkushallen i Alby

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mia Modig; [2012]
  Nyckelord :Alby; Cikus; Cirkör; Olika världar; kanalplast; skola; ombyggnad;

  Sammanfattning : Projektet handlar om en ombyggnad av en befintlig lokal i Alby. Den nya lokalen ska innehålla all Cirkus Cirkörs verksamhet. Projektet handlar om att skapa en väl fungerande miljö för alla byggnadens användare såväl som för de boende i Alby. Projektet syftar till att göra kopplingen mellan Cirkus Cirkör och Alby starkare. LÄS MER

 5. 5. Lidköpings park- och vattenstråk

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Anna Olsson; [2011]
  Nyckelord :Stadsplanering; Sociotopmetoden; Lidköping; Lidan; Vatten; Grönstruktur; Sociotop; Stråk;

  Sammanfattning : Lidköping ligger i Västra Götaland vid Vänern. Rakt igenom staden rinner Lidan vars strandkanter till största del består av grönska. Stråket är en viktig och central länk i stadens struktur, inte minst för grönstrukturen och för gång- och cykelnätet. LÄS MER