Sökning: "örebro david"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden örebro david.

 1. 1. Processanalys och utveckling för ökad lönsamhet på Trelleborg Industrial Products Sweden AB : Process analysis and development for increased profit at Trelleborg Industrial Products Sweden AB

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Pontus Pajula; David Bäckemo; [2020]
  Nyckelord :Quality development; Double Diamond; Product development; Processes; Kvalitetsutveckling; Double Diamond; Produktutveckling; Processflöde;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett examensarbete som utfördes på företaget Trelleborg Industrial Products Sweden AB. Företaget arbetar idag med polymerlösningar till olika industrier. Examensarbetets syfte var att förbättra tillverkningsprocessen av företagets produkt Plunge, som genererade en oacceptabelt låg vinst. LÄS MER

 2. 2. När bemötandet brister i ambulanssjukvården

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :David Gustafsson; Madelene Pettersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Love to Help: The Roles of Compassion and Empathy in Regards to Altruism

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Felix Nilsson; David Lindsten Minelius; [2020]
  Nyckelord :Altruism; Directed Altruism; Compassion; Empathy; Perspective taking; Empathic concern; Personal distress; Emotional contagion; Behavioral contagion; Self-report Survey; Cross-Sectional design.;

  Sammanfattning : Unresolved global problems, such as extreme poverty, ask for a better understanding of what predicts altruism and what does not. The aim of this thesis project was to address this topical and timely research question by studying the predictive role of compassion and empathy in understanding altruism. LÄS MER

 4. 4. Vd:s ersättning och företags lönsamhet : En studie om sambandet mellan ersättning till verkställande direktör och företags lönsamhet för bolag på OMXS30

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Erik Bell; Carl Nilsson; David Uddmyr; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lever byråkratin i det gränslösa arbetet? - Upplevelser av byråkratisk när- och frånvaro i ett gränslöst arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :David Dahlblom; Axel Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Work- life balance; structures; bureaucracy; boundaryless work; flexibility; delimitation; Work- life balance; strukturer; byråkrati; gränslöst arbete; flexibilitet; gränsdragning;

  Sammanfattning : The working life has since the industrialization gone through big changes in the entire world. With these structural changes being made in the working life, the labor market and the operative businesses now have new demands on their coworkers as a response to the increasing competition. LÄS MER