Sökning: "örebro kärnvapen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden örebro kärnvapen.

 1. 1. Fosterskador i andra generationens atombombsoffer En deskriptiv systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Adina Perpåls; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 6:e och 9:e augusti 1945 fällde USA atombomber över Hiroshima respektive Nagasaki i Japan och dödade mer än 230 000 människor. Kärnvapen dödar både genom en enorm hetta och tryckvåg men också genom strålning och radioaktivt nedfall. Nedfallet ger strålningsskador utifrån samt av isotoper i kroppen. LÄS MER

 2. 2. Folkrätt och kärnvapen : Om tillämpningen av NPT som icke-spridning och nedrustningsavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Ebba Jönsson; [2011]
  Nyckelord :folkrätt; kärnvapen; traktatstolkning; NPT;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Anledningar till staters anskaffande och behållande av kärnvapen och faktorer som påverkar staters kärnvapenpolitik

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christoffer Hagström; [2008]
  Nyckelord :ABM; Arms race; Arms trade; Deterrence; Disarmament; Interest groups; Military-Industrial Complex; Missile-defense; Non-proliferation; Nuclear weapons; Nuclear weapons policy; Proliferation; Security Dilemma;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explain why states obtain nuclear weapons and the role various actors and interests play in the making of states´ nuclear policies. The main questions are as follows: (1) What big theories exist concerning states obtaining nuclear weapon and nuclear armament in International Relations and what relevance do they have of the post cold-war period?, (2) What is the meaning of the perspective of the Military-Industrial Complex (MIC)?, and (3)Are there empirical studies which supports the existence of a MIC in the United States? The focus lies on actors and driving forces that are internal to states and it is also important to investigate if the theories have relevance for the post 9/11-era. LÄS MER