Sökning: "örebro media"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade orden örebro media.

 1. 1. "Skulle det se annorlunda ut?" : En kvalitativ studie om hur specialpedagoger på friskolor beskriver sin yrkesroll och uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lisa Hjalmarsson; Andreas Lindell; [2021]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Specialpedagog; friskola; yrkesroll; uppdrag; Frirumsteorin; frirumsmodellen;

  Sammanfattning : Specialpedagogens yrkesroll och uppdrag kan upplevas otydligt i de styrdokument som staten författar. Det är någonting som påverkar den specialpedagogiska professionen men även synen på yrkesrollen och uppdraget från andra aktörer inom skolan. Specialpedagogen grunduppdrag är det samma oavsett vilken huvudman som ansvarar för skolan. LÄS MER

 2. 2. ”Duger jag?” En studie på mödrars jämförelser på sociala medier och upplevda tilltro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Julia Blomgren; [2021]
  Nyckelord :Social comparison; mothers self-efficacy; upward social comparison; downward social comparison; Sociala jämförelser; mödrars upplevda tilltro; uppåtgående social jämförelse; nedåtgående social jämförelse;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur mödrars sociala jämförelser påverkar deras upplevda tilltro till att hantera specifika situationer inom föräldrarollen. Därtill undersöker studien om det är skillnad på att jämföra sig uppåtgående eller nedåtgående. Studiens urval består av 205 mödrar med barn i åldrarna 0-5 år, boendes i Sverige. LÄS MER

 3. 3. HUR STOR SKILLNAD ÄR DET MELLAN SVERIGE OCH DANMARKS HANDLINGSPLANER MOT GÄNGKRIMINALITET? : En kvalitativ jämförelse mellan 34-punktsprogrammet och Bandepakke III

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Susanna Lindblom; Jenny Stackhammar; Matilda Thomaeus Molin; [2021]
  Nyckelord :Sweden; Denmark; gang crime; penal theory; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III; Sverige; Danmark; gängkriminalitet; straffteori; 34-punktsprogrammet; Bandepakke III;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the similarities and differences in the Swedish and Danish action plans against gang crime, based on three kinds of penal theoretical reasoning, the principle of proportionality, general deterrence and specific deterrence. A qualitative content analysis combined with a comparative text analysis was implemented to compare the material. LÄS MER

 4. 4. Rethinking Source Criticism -Towards the development of an analytical model for evaluation of sources in times of massinformation and fake news

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Hernández Guerrero; [2021]
  Nyckelord :Democracy; didactics; social studies; civics; digitalisation; social media; news; fake news; critical source criticism; evaluation of sources; source criticism; critical thinking; journalism; pluralism; multiperspectivity; critical literacy; narratives; history; historical consciousness; political awareness; källkritik; crítica de fuentes;

  Sammanfattning : This thesis discusses source criticism from a critical perspective which encompasses its challenges, demands and possibilities for teaching practice. The questions guiding the core of this research are the following:1) What differentiates people’s activities in the process of evaluating sources? 2) What characterizes an effective practice in critical evaluation of sources? 3) Which criteria, factors and strategies might be important to consider in order to have a successful source critical methodology that promotes the improvement of critical thinking when analysing information and news?The studied materials include data from one survey and 54 semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Makten av agendasättning och den kulturjournalistiskainramningen av woke -En kvalitativ innehållsanalys om förekomsten och inramningen av woke i svenskkulturjournalistik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Huzell; Majken Lemoine; [2021]
  Nyckelord :woke; cultural journalism; framing theory; agenda setting; qualitative content analysis; Swedish newspapers;

  Sammanfattning : This paper studies how the new phenomenon of being woke is framed in cultural journalistic articles inswedish newspaper media from January 2017 to May 2021 (present day). Although the subject ofwokeness is rarely explored in academic articles, this study provides a basic knowledge about how thephenomenon is talked about in the Swedish context. LÄS MER