Sökning: "örebro medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 2214 uppsatser innehållade orden örebro medicine.

 1. 1. Sjuksköterskans följsamhet av hygienrutinerför att förhindra vårdrelaterade infektioner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnéa Holmberg; Julia Sandin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Datortomografiundersökningar med dubbelenergi : Fördelar och nackdelar

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Daily Ariko; Nathalie Jarl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Postoperativa komplikationer vidkirurgisk behandling av maligntmelanom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Philip Silvano; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har fokuserat på komplikationer vid dermatologikirurgi. Däremotfinns lite information om komplikationer vid kirurgisk behandling av specifikt maligntmelanom och hur dessa komplikationer skiljer sig åt mellan en primär diagnostisk excisionoch en sekundär utvidgad excision. LÄS MER

 4. 4. Diagnostisk träffsäkerhet av malignt melanom bland dermatologer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Natalia Radziszewska; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Malignt melanom (MM) är den allvarligaste hudcancertypen och blir allt vanligare i Sverige. Välgrundad klinisk misstanke om MM ska utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp (SVF) vilket leder till prioriteringar inom vården. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av Fluorodeoxyglukos Positron Emissions Tomografi (18F-FDG PET) för att detektera Alzheimer´s sjukdom

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Therese Franzén; Jenny Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER