Sökning: "örebro sjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden örebro sjukhus.

 1. 1. Sjuksköterskors kunskap om palliativ vård ilivets slutskede på sjukhus– En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Lind; Simone Lundegårdh; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av kroppspletysmografi och kvävgasutsköljning i samband med mätning av statiska lungvolymer och lungkapaciteter : En metodjämförelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lovisa Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Spirometry; body plethysmography; multiple breath nitrogen washout; total lung capacity; Spirometri; kroppspletysmografi; kvävgasutsköljning; total lungkapacitet;

  Sammanfattning : IntroduktionSpirometri är en vanlig undersökningsmetod för att bedöma en persons lungfunktion och lungkapacitet, där total lungkapacitet (TLC) är av stort värde. Kroppspletysmografi och kvävgasutsköljning är två metoder som mäter statiska lungvolymer, däribland TLC. LÄS MER

 3. 3. AT-läkares känsla av sammanhang -En kvalitativ studie med fokus på arbete, organisatoriska krav och patienthantering

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Jessica Wedin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Junior doctors, in swedish AT-doctors, has a unique professional role since they both work as and train to become doctors at the same time. They also need to be able to handle organizational requirements while meeting patients' needs and handling the work mentally and emotionally. LÄS MER

 4. 4. Effekten av olika hypopné-kriterier med 4% och 3% desaturation på apné/hypopné index

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jehan Al-Daghiree; [2020]
  Nyckelord :Sleep apnea; sleep apnea scoring; apnea hypopnea index; oxygen desaturation index; polygraphy; hypopnea criteria; Sömnapné; Apné hypopné index; oxygen desaturation index; polygrafi; hypopnékriterier;

  Sammanfattning : Syfte: Apné/hypopné index (AHI), antalet apnéer/hypopnéer per sömntimma, är den vanligaste parametern som används för att beskriva graden av sömnapné. Syftet med studien är att undersöka effekten av olika hypopnékriterier för AHI, med desaturationsnivå 3% eller 4% d.v.s. LÄS MER

 5. 5. Röntgensjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön vid multitraumasituationer : En empirisk studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Eva Pettersson; Malin Reuterhäll; [2020]
  Nyckelord :Computed tomography; multitrauma; radiographer; stress; work environment; Arbetsmiljö; datortomografi; multitrauma; röntgensjuksköterskor; stress;

  Sammanfattning : I bakgrunden beskrivs begreppet multitrauma och detta är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i åldrarna 18–45 år. Vid multitraumasituationer samarbetar yrkeskategorier inom sjukvården för ett snabbt omhändertagande av patienten och för att skyndsamt ställa diagnos används datortomografi. LÄS MER