Sökning: "öronplaque"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet öronplaque.

  1. 1. Topikal behandling med Oxalic® vid aurala plaque hos häst : en retrospektiv studie

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Författare :Anna Borglund; [2015]
    Nyckelord :aurala plaque; öronplaque; papillomvirus; häst; Oxalic®; aural plaques; papillomavirus; horse; treatment;

    Sammanfattning : Denna retrospektiva studie har som syfte att utvärdera effekten av en lösning bestående av salpetersyra, kopparnitrat, zinknitrat och bindemedel (Oxalic®), vid behandling av aurala plaque hos häst. Studien ämnar också jämföra och diskutera detta nya behandlingsalternativ i relation till den i litteraturen enda tidigare beskrivna behandlingen mot sjukdomen, 5 % imiquimodkräm (Aldara®). LÄS MER