Sökning: "örtgräsmatta"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet örtgräsmatta.

  1. 1. Örtgräsmattan : anläggning, skötsel, ekologi och estetik i jämförelse med bruksgräsmattan

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Max Strand; [2021]
    Nyckelord :örtgräsmatta; gräsmatta; bruksgräsmatta; gräsyta; biologisk mångfald; skötsel;

    Sammanfattning : En stor del av det urbana landskapets grönområde utgörs idag av olika typer av gräsytor. Mer än häften av dessa gräsytor är bruksgräsmatta. LÄS MER