Sökning: "öst"

Visar resultat 1 - 5 av 664 uppsatser innehållade ordet öst.

 1. 1. The Sky is not the Limit : An Analysis of the Articulation of Japan’s Space Ambitions Since 2000

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Olivia Culot; [2022]
  Nyckelord :Japan; Space; Space ambition; Space Power; Space strategy; Japan’s space programme; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigated the ambitions of Japan in the space sector through the development of the country’s space programme. Drawing on content and discourse analysis of policy, law, strategy documents, the Japan Aerospace Exploration Agency website and documents about the ISS, this thesis explored how Japan has been articulating their space ambitions since 2000. LÄS MER

 2. 2. Institutional Change, the Judiciary, and Military Service in South Korea

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Thomas Artaiz; [2022]
  Nyckelord :Conscription; Institutional change; Judicial review; Supreme court; Constitutional court; South Korea; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2018 the South Korean Supreme Court declared the Military Service Act unconstitutional and mandated that the National Assembly implement an alternative service for those who object to military service for moral or religious reasons. This ruling is a reversal from previous cases dealing with the same issue. LÄS MER

 3. 3. Öst är öst och väst är väst : En läromedelsgranskning av jämställdhetsframställningar inom samhällsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Anja Littorin; [2022]
  Nyckelord :Läromedel; genus; samhällsekonomi; jämställdhet;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att redogöra för hur kvinnor och män skildras i olika typer av läromedel för gymnasieskolan. Fokus har legat på läromedel inom ämnet samhällskunskap med en avgränsning kring innehåll som behandlar samhällsekonomi. LÄS MER

 4. 4. Polisiär kompetens och polisiär erfarenhet : En flermetodsstudie med poliser från polisregion öst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Emma Nolin; Filip Dahlgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to define what police competence and police experience are for patrolling officers, and what opportunities there are for competence development. In addition, the issue of opportunity and responsibility for development and career is emphasized. LÄS MER

 5. 5. Geomorfologisk kartering av område vid Sarekmassivet - en LiDAR studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Cornelia Högberg; Matilda Åström; [2022]
  Nyckelord :Geomorphology; LiDAR; Sarek; mapping; landforms; GIS; deglaciation; Geomorfologi; LiDAR; Sarek; kartering; landformer; GIS; deglaciation;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att kartlägga geomorfologin och landskapsutvecklingen i Sarekområdet med hjälp av LiDAR (Light Detection and Ranging) data. LiDAR är en metod för fjärranalys som kan används i syfte att kartlägga markytan utan vegetation som störmoment. LÄS MER