Sökning: "österberg rödström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden österberg rödström.

  1. 1. Början på en lång resa : En fallstudie om introduktionen av datorprogrammet GeoGebra i matematikundervisningen i årskurs nio

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

    Författare :Hanna Rödström; Marika Österberg; [2013]
    Nyckelord :matematikundervisning; informations- och kommunikationsteknologi; datorprogram; GeoGebra; fallstudie; variationsteori; fenomenologi; matematiska kompetenser; digital kompetens; kommunikationskompetens;

    Sammanfattning : Vi har från och med 2011 en ny läroplan för grundskolan som betonar användningen av digital teknik i matematikämnet mycket starkare än den tidigare läroplanen från år 1994. Situationen i skolan av idag på detta område är inte i fas med kravet från den nya läroplanen. LÄS MER