Sökning: "österrike´"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet österrike´.

 1. 1. Reparera eller konsumera? - En svensk strategi för en ökad andel reparationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Josefina Almén; [2021]
  Nyckelord :repair; circular economy; policy; strategy; EU; Sweden; US; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : To reduce the use of resources, as well as to minimize the effluents of carbon dioxide; we need to use our products for a longer time. Repairs makes that possible and is considered a key strategy to move towards a more circular economy (CE). LÄS MER

 2. 2. End of Waste-kriterier för ökad resurseffektivitet av mineralt bygg- och rivningsavfall - En studie om utformning och beslutsgrunder av nationellt antagna End of Waste-kriterier inom EU

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Jonna Ohlsson; [2021]
  Nyckelord :End of Waste; construction and demolition waste; recycling; risk assessment; circular economy; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study contributes with knowledge of effective strategies in the conversion towards a circular economy. Since construction and demolition waste (CDW) is one of the largest waste streams in the EU, there is a need to recycle the material. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av etniska minoriteter - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Lindström; Helen Tesfalem Gebreziabeher; [2021]
  Nyckelord :Ethnic minorities; ethnocentrism; literature review; transcultural care; Etnisk minoritet; etnocentrism; litteraturöversikt; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökade migrationen ökar även kraven på hälso- och sjukvården. När individer med annan kulturell bakgrund uppsöker hälso- och sjukvård behöver den anpassas efter individen bakom kulturen vilket inte alltid sker på ett optimalt sätt när det saknas rätt kompetens hos sjuksköterskan. LÄS MER

 4. 4. Svenska idrottsstjärnors flytt till skatteparadis

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adina Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Runtom i världen finns länder som knappt tar ur någon skatt eller inte ingen skatt alls, så kallade skatteparadis. Året är 1974 och en av Sveriges mest omtalade tennisspelare, Björn Borg, flyttar vid 18 års ålder till skatteparadiset Monaco tillsammans med sina föräldrar. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska vårdmiljöns betydelse för förebyggandet avvårdrelaterade infektioner: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Hed; Erica Näsén; [2020]
  Nyckelord :Care Environment; Healthcare-associated infections; Literature review; Litteraturöversikt; Vårdmiljö; Vårdrelaterad infektion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner inom olika vårdmiljöer varje dag.Detta bidrar till onödiga kostnader och ett onödigt lidande för patienten som skulle kunnaundvikas. Syfte: Att beskriva vårdmiljöns betydelse för att förebygga vårdrelateradeinfektioner. LÄS MER