Sökning: "östersgård"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet östersgård.

 1. 1.  Självkänsla :  Könsskillnader och koppling till individers livskvalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Josefine Wallander; Sebastian Östersgård; [2010]
  Nyckelord :Self-esteem; quality of life; gender differences; Självkänsla; livskvalitet; könsskillnader;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka självkänsla och skillnader i självkänsla mellan män och kvinnor. Studien belyser även hur låg respektive hög självkänsla påverkar individers livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Insider Trading: Do Insiders from Large Investment Companies Earn a Higher Abnormal Return than Other Insiders on the Swedish Stock Market?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Anton Bengtsson; Patrik Östersgård; [2010]
  Nyckelord :Insider Trading; Investment Companies; Abnormal Return;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze if insiders from large Swedish investment companies earn a higher abnormal return relative to other Swedish insiders when making insider trades. In this thesis are Industrivärden, Investor, Kinnevik, Latour, Lundbergs and Melker Schörling defined as large investment companies. LÄS MER

 3. 3. NO-undervisning i grundskolans tidigare åldrar - hur tänker lärarna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Sara Carlsson; My Östersgård; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Redan innan barn börjar skolan har de föreställningar om naturvetenskapliga fenomen, därför kan man redan i de lägre skolåren införa begrepp och använda experiment som en naturlig del av undervisningen. Det är stor skillnad på undervisningen förr och nu. LÄS MER