Sökning: "östeuropa"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet östeuropa.

 1. 1. Fyra historiska händelser i Östeuropa : En läromedelsanalys i svenska och serbiska läroböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marija Suvejkic; [2019]
  Nyckelord :history; school textbooks; Yugoslavia; historyculture; historia; läromedelsanalys; Jugoslavien; historiekultur;

  Sammanfattning : This is a study about the literature used in the Swedish and the Serbian schools and whether there are any differences in the information given about four historical events given to scholars. The events are about how the first world war started, how the first world war ended, how the second world ended and lastly how Yugoslavia dissociated. LÄS MER

 2. 2. Europas delade förflutna: En historiedidaktisk undersökning rörande den kommunistiska brottshistoriens plats i den europeiska historiekulturen med utgångspunkt i Pragdeklarationen 2008

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Algot Thorin; [2019]
  Nyckelord :historia; historiebruk; historiekultur; historiemedvetande; historiedidaktik; kommunism; nazism; totalitarism; Europa; västeuropa; östeuropa; Europeiska Unionen; EU; Pragdeklarationen; Europaparlamentet; 1900-tal; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Demokratisk konsolidering i Kaukasus - Azerbajdzjan och Georgien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John Nordberg; Alexander Huus Strandman; [2018]
  Nyckelord :Demokratisering; Azerbajdzjan; Georgien; Demokratisk konsolidering; Östeuropa; Kaukasus; Stepan; Linz; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att förklara skillnaden i grad av demokratisk konsolidering mellan Azerbajdzjan och Georgien. Denna uppsats är en teoriprövande studie av Juan J. Linz och Alfred Stepans teori om den konsoliderade demokratins fem arenor. LÄS MER

 4. 4. Ett Europa – en familjerätt? - En studie av möjligheten till en harmonisering av familjerätten inom Europeiska Unionen med Europakonventionen som grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Bauer; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En mänsklig rättighet beskrivs som en så fundamental rättighet att varje enskild anses kunna hävda den gentemot det allmänna. Trots det ansågs det inte finnas något behov av ett mellanstatligt skydd innan andra världskriget. LÄS MER

 5. 5. Synen på klimatförändringen : En statistisk undersökning om åsiktsskillnaden mellan olika europeiska länder gällande klimatförändringen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Felix Sunesson; [2018]
  Nyckelord :Opinion; climate change; postmaterialism; European countries; economic growth; education.; Åsikter; klimatförändringar; postmaterialism; europeiska länder; ekonomisk tillväxt; utbildning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att analysera opinionsskillnaderna mellan arton olika europeiska länder med fokus på klimatförändringar. Med avsikt att studera hur postmaterialismen har påverkat människors åsikt och se om det finns en koppling mellan denna förändring och deras inställning till klimatförändringarna. LÄS MER