Sökning: "östrogen"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet östrogen.

 1. 1. Är bioidentiska hormoner att föredra framför konventionella hormoner vid behandling av klimakteriesymtom? : En litteraturstudie med avseende på risken för bröst- och endometriecancer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Caroline Larsson; [2022]
  Nyckelord :Bioidentiska hormoner; bröstcancer; endometriecancer; endometriehyperplasi; menopaus; progesteron; östrogen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är 50-75% av kvinnorna i Sverige som lider av klimakteriebesvär. Vanligt förekommande är vasomotoriska symtom som värmevallningar, svettningar och hjärtklappning, men även urogenital atrofi, osteoporos, urinträngningar och depression. LÄS MER

 2. 2. Ett ökat proteinintag kan förbättra en atlets uthållighetsprestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Erica Wild; [2022]
  Nyckelord :endurance performance; protein; athlete; protein; uthållighetsträning; träning; löpning; cykling; kost; atlet; idrott;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie tar sikte på att belysa hur proteinkonsumtion påverkar en atlets fysiska uthållighetsförmåga. För att kunna maximera sin uthållighetsprestation behöver atleter protein för att bland annat ersätta använd energi. LÄS MER

 3. 3. Utgör exponering för exogent östrogen en fara för våra sällskapdjur?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Friberg; Ulrika Svedman; [2022]
  Nyckelord :biverkning; hund; hyperöstrogenism; katt; sekundär exponering; transdermal; östrogenbehandling;

  Sammanfattning : Läkemedelsverket har fått in ett fåtal rapporter angående biverkningar hos sällskapsdjur som exponerats för transdermal östrogenbehandling som använts av djurägaren. Human användning av östrogenpreparat vid exempelvis klimakteriebesvär eller könskorrigering ökar. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär vattenanvändning i Simrishamns kommun ur en kvalitetsaspekt - Möjligheterna för återanvändning av vatten för dricksvattenändamål och bevattning av åkermark efter konstgjord infiltration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Emelie Swenningson; [2022]
  Nyckelord :Återanvändning av vatten; vattenåtervinning; effektbaserad analys; bioanalys; vattenkvalitet; dricksvattenkvalitet; bevattning; organiska mikroföroreningar; konstgjord infiltration; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sufficient quantity and quality of fresh water is crucial for human survival and quality of life. Water resources in water scarce areas can be efficiently managed by water reuse. In the Swedish municipality of Simrishamn, water scarcity is already a fact. Therefore, indirect water reuse by artificial infiltration is considered. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av försämrad balans och ökad skadebenägenhet under ägglossningsfas hos idrottande kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Löfgren; Martina Lagerqvist; [2022]
  Nyckelord :balans; kvinnliga idrottare; ledinstabilitet; skador; ägglossning;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har forskning presenterats som påvisar en försämring i balans, knä- och fotledsstabilitet under kvinnors ägglossningsfas, vilket föreslås kan medföra en ökad skaderisk under deras idrottsutövande. Under ägglossningen är nivåerna av könshormonet östrogen som högst. LÄS MER