Sökning: "östrogenreceptorpositiv bröstcancer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden östrogenreceptorpositiv bröstcancer.

  1. 1. Biomarkörer & bröstcancer : Förutsägelse av tamoxifeneffekt vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer hos kvinnor

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Charlie Mc Guire Nyström; [2019]
    Nyckelord :biomarkers; tamoxifen; breast cancer; estrogen receptor positive breast cancer; biomarkörer; tamoxifen; bröstcancer; östrogenreceptorpositiv bröstcancer;

    Sammanfattning : Bröstcancer är en multifaktoriell sjukdom och är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, cirka var tionde kvinna får någon gång diagnosen. År 2017 var det drygt 10 000 kvinnor som diagnostiserades med bröstcancer och 1400 som avled till följd av sjukdomen i Sverige. LÄS MER