Sökning: "öva musik"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden öva musik.

 1. 1. Motivationsarbete i violaundervisning : En kvalitativ studie om några violalärares motivationsarbete och upplevelser med sina elever i undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elin Hultqvist; [2021]
  Nyckelord :musikpedagogik; musiklärare; musik; hermeneutik; viola; altfiol; stråk; motivation; music pedagogy; music teacher; music; hermeneutics; viola; strings; motivation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utforska och jämföra violalärares tolkningar hur de motiverar elever att öva och spela. Detta görs med forskningsfrågorna: Vilka uppfattningar har violalärarna angående motivation? Vilken betydelse och roll har enligt violalärare motivation när det gäller violaelevernas övande och spelande? På vilka sätt upplever violalärare att de arbetar för att gynna elevers motivation att öva och spela? Studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt är hermeneutik. LÄS MER

 2. 2. Sociala medier – nya lärplattformar? Beträdande av nya rum för vidareutveckling och inspiration utanför institutionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Alma Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Musik; Motivation; Instagram; Övning; Nervositet; Videodokumentation; Music; Practice; Performance anxiety; Video documentation; Performing Arts;

  Sammanfattning : The idea for this bachelor thesis, an action research project, developed as a part of my endeavor for higher independence from the institution and academy, preparing for my withdrawal from these. A personal participation in the practice phenomenon #100daysofpractice, on the social media platform Instagram, constitutes the main method of this project. LÄS MER

 3. 3. Mellan tanke och handling : En undersökning i uppmärksamhet och lyssnande.

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Hillevi Rasmusson Klingberg; [2021]
  Nyckelord :Övning; Självständighet; Lyssnande; Inspelning;

  Sammanfattning : Min skriftliga reflektion i examensprojektet behandlar ämnena uppmärksamhet och lyssnande. Studien visar på att vi som människor oundvikligen gör vissa saker per automatik och utan större uppmärksamhet, också när vi spelar ett instrument. LÄS MER

 4. 4. Öva! : En studie kring motivation

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Elias Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Motivation; Practise; Goal-orientation Theory; Social-Cognitive Theory; Self-Determination Theory; Flow; Smart Goals; Motivation; Övning; Öva; Goal-orientation Theory; Social-Cognitive Theory; Self-Determination Theory; Flow; Smarta Mål;

  Sammanfattning : Det här arbetet är en studie i hur jag bäst motiveras till att öva. Jag har testat olika metoder men framför allt utvecklat min egen modell men avstamp i Flow, Social-Cognitve theory, Self-determination theory och Goal-orientation theory. LÄS MER

 5. 5. "Är det inte dags nu att öva litegrann?" : En studie om föräldrars delaktighet i sitt barns musicerande på tvärflöjt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Julia Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Music; flute; art and music school; parents; involvement; pragmatism; Dewey; Musik; tvärflöjt; kulturskola; föräldrar; delaktighet; pragmatism; Dewey;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur föräldrar upplever sin delaktighet i sitt barns musicerande på tvärflöjt. Studien är främst kvalitativ med pragmatismen som teoretisk utgångspunkt. I studien genomfördes och användes fyra halvstrukturerade intervjuer med föräldrar vars barn spelar tvärflöjt som underlag för analys. LÄS MER