Sökning: "över- och under absorption"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden över- och under absorption.

 1. 1. Small Scale Polygeneration System for Hotels in Costa Rica

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :David Vargas Masis; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a world where energy consumption increases every year and the current system harms the environment, new technologies are necessary to cope with such intensive energy demands worldwide. In such an era, polygeneration systems are an innovative and sustainable solution for that problem. LÄS MER

 2. 2. Betong med krossad betongballast

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nicklas Kaas Ishøy; Emelie Seignér; [2020]
  Nyckelord :ballast; återvunnen betong; krympning; frostbeständighet; RCA; avflagning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka sex olika betongrecept och ingående ballasten för dess frysegenskaperna, tillsammans med deras krympning. Arbetets mål är att göra en beskrivning av hur betong och ballast, bestående av återvunnen ballast, består sig med dess frostbeständighets egenskaper och krympning i jämförelse med recept bestående av naturstensballast. LÄS MER

 3. 3. In-vivo study on the stability of the use of gas absorption spectroscopy as a technology for assessing sinus cavity size and oxygen gas concentration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Sara Mekamy; [2020]
  Nyckelord :GASMAS; Sinuses; Stability measurements; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sinusitis is a common disease caused by a virus or bacteria, with 84% to 91% of cases caused by a viral pathogen. However, physicians prescribe antibiotics for this disease in 85% of all cases. LÄS MER

 4. 4. Klimatets påverkan på polyamid 6 absorptionsförmåga

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Abdulaahi Mohamun; Yonis Ahmed; [2019]
  Nyckelord :Polyamid; PA6; Vattenabsorption; Klimat; Elasticitetsmodul;

  Sammanfattning : Företaget som samarbetar i projektet vill förbli anonyma då projektet anses vara offentlig och tillgänglig via högskolan i Borås. Företaget är ett multinationellt företag som säljer produkter världen över. LÄS MER

 5. 5. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Veronica Furenbäck; [2019]
  Nyckelord :nätmagens pH; våmacidos; SARA; LRCpH; eBolus; buffring; salivflödeshastighet; tuggaktivitet; idissling; peNDF; partikellängd; sortering;

  Sammanfattning : Våmmens pH hos mjölkkor varierar under dygnet och mikroberna i våmmen behöver ett pH mellan 6-6,5 för att fungera optimalt. Normalt hålls våm-pH stabilt genom att kon absorberar flyktiga fettsyror (VFA) till blodet och den viktigaste mekanismen är saliven vilket har en buffringsförmåga då den innehåller bikarbonat och vätefosfatjoner. LÄS MER