Sökning: "överavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet överavkastning.

 1. 1. Är en god natts sömn värd att offra mot högre avkastning? : En studie om sin stocks och dessas avkastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Magnusson Gustav; Åström Erik; [2019]
  Nyckelord :Sin stocks; Syndfulla aktier; riskjusterad avkastning; överavkastning;

  Sammanfattning : Problembakgrund & problemdiskussion: Investerare förtjänar att få full information inför de investeringsbeslut de möter dagligen. Finns det fördelar eller nackdelar med att välja bort oetiska bolag från sin portfölj bortsett från att sova bättre om natten? Det finns en teori som menar att oetiska bolag överavkastar just på grund av att de väljs bort av många investerare. LÄS MER

 2. 2. Småbolag på den svenska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om småbolagseffekten i kombination med andra investeringsstrategier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Robert Alne; Mattias Hjelmberg; [2019]
  Nyckelord :Small firm effect; Momentum effect; EV EBITDA; Small firms; Investment strategies.; Småbolagseffekten; Momentumeffekten; EV EBITDA; Småbolag; Investeringsstrategier.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Målet med de flesta investeringar är att nå en hög avkastning till låg risk. Tidigare forskning har identifierat möjligheter till att överträffa marknaden vilket motsäger hypotesen om den effektiva marknaden. LÄS MER

 3. 3. Värde- och momentuminvestering på den nordiska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Måns Eile; Joel Fransson; [2019]
  Nyckelord :värde; momentum; momentuminvestering; värdeinvestering; nordiska; aktiemarknad; finans; CAPM; jensens alfa; sharpekvot; effektiva marknadshypotesen; Asness; Value and Momentum Everywhere; random walk; portföljvalsteori; diversifiering; Business and Economics;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks faktorinvestering genom en kombination av värde- och momentumfaktorer för aktier listade på OMX Nordic Lage Cap mellan 2007-2018. Asness (1997) samt Asness, Moskowitz och Pedersen (2013) påvisar en signifikant överavkastning genom en kombination av värde- och momentuminvestering för ett flertal finansiella tillgångar och marknader. LÄS MER

 4. 4. Dual Momentum - Överavkastning till lägre risk? Utvärdering av en momentumstrategi på den svenska finansmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Johan Byström; Henrik Burström; [2019]
  Nyckelord :Dual Momentum; Sharpekvot; Sortinokvot; CAPM; Indexfonder; Business and Economics;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utvärderas Antonaccis (2017) momentumstrategi Dual Momentum på den svenska finansmarknaden. Vi undersöker hur den riskjusterade avkastningen ser ut för strategin under perioden 2001-06-01 till 2018-10-01. LÄS MER

 5. 5. Att förutspå förvärvsannonseringar – skicklighet eller bara tur?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Bechmann; William Brunius; Filip Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Riskarbitrage; M A; CAPM; Alfa; Svenska aktiemarknaden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Att förutspå förvärvsannonseringar – skicklighet eller bara tur? – En studie om riskarbitrage, marknadsrisk och överavkastning på den svenska aktiemarknaden Seminariedatum: 2019-06-04 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15HP Författare: Sebastian Bechmann, William Brunius och Filip Nilsson Handledare: Maria Gårdängen Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur M&A-affärers utfall och variabler som påverkar dess utfall, påverkar överavkastningen från riskarbitrage på den svenska aktiemarknaden Metod: För att uppnå studiens syfte har författarna använt en kvantitativ metod med deduktiv ansats. Data hämtas primärt från Bloomberg-terminalen och med hjälp av statistiska regressionsanalyser presenteras ett resultat. LÄS MER