Sökning: "överavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 241 uppsatser innehållade ordet överavkastning.

 1. 1. Factors Determining Wealth Creation from Divestitures in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Karim Stiti; [2018]
  Nyckelord :Divestiture; refocusing hypothesis; size effect; ROA; ROE; Equity Ratio; Financial Distress; Optimal Portfolio Management;

  Sammanfattning : Divestitures have grown in importance and popularity over the years, rivaling other strategic transactions in mergers and acquisitions. The dominating opinion in academic research is that divestitures overall generate an abnormal return for the parent company stock. LÄS MER

 2. 2. Myten om den effektiva marknaden? : Empirisk studie av ”Dogs of the Dow”-strategin och investeringar i stabila utdelningsbolag på Stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Per Andreassen; Niklas Nohlgren; [2018]
  Nyckelord :”Dogs of the Dow”; efficient market; dividend yield strategy; portfolio management; Stockholm Stock Exchange; stable dividend payouts.; ”Dogs of the Dow”; effektiv marknad; utdelningsstrategi; portföljförvaltning; Stockholmsbörsen; stabila utdelningsbolag.;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Investerare har försökt slå marknaden så länge kapitalmarknader har funnits. En investeringsstrategi som använts är ”Dogs of the Dow”. Investeringsstrategin bygger på att investera i de bolagen med högst utdelningsandel. LÄS MER

 3. 3. Värdeinvesteringar i Sverige : en enkel strategi för att uppnå överavkastning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Regefalk; Fredrik Runesten; [2018]
  Nyckelord :värdeinvesteringsstrategier; överavkastning; Jensens alfa; book-to-market; earnings-to-price; historisk försäljningstillväxt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om en enkel värdeinvesteringsstrategi, anpassad för en privat investerare, kan generera överavkastning på den svenska aktiemarknaden. Investeringsstrategin testas under perioden 01.04.2012–31. LÄS MER

 4. 4. Forecasting High Yield Corporate Bond Industry Excess Return

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carlos Junior Lopez Vydrin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, we apply unsupervised and supervised statistical learning methods on the high-yield corporate bond market with the goal of predicting its future excess return. We analyse the excess return of industry based indices of high-yield corporate bonds belonging to the Chemical, Metals, Paper, Building Materials, Packaging, Telecom, and Electric Utility industry. LÄS MER

 5. 5. Företagsfusioner och förvärv i Sverige : Förvärvens inverkan på aktiekursen

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Bojan Dusanic; Armin Osmanovic; [2018]
  Nyckelord :Företagsfusion; förvärv; aktiekurs; överavkastning;

  Sammanfattning : In today's globalized business world, it has become easier to get information from both the market and the companies. This leads to the fact that, from the last decades, companies are continuously expanding through mergers & acquisitions through the need for constant development and optimization of asset value. LÄS MER