Sökning: "överblivet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet överblivet.

 1. 1. Increased leaching of metals as a result of foundation work

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emmy Mattisson; [2018]
  Nyckelord :Principal components analysis; Modified double mass analysis; Geochemistry; Sulphide bedrock; Remediation methods; Surface water pollution;

  Sammanfattning : Heavy metal contamination in the environment is a global issue that is likely to increase in the future. This report investigates a construction area in which increased concentrations of the heavy metals cadmium, cobalt, copper, nickel and zinc and a decreased pH-value has been observed in the surface water recipient. LÄS MER

 2. 2. Överblivna installationsprodukter och byggmaterial : Finns det affärs- och miljömässig bärighet att samla in överbliver material från byggarbetsplatser

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sofia Lannestedt Edén; Alexander Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Leftover material; waste; landfill; logistics centre; sustainable developement; circular economy; recycling; environment; ekonomy; transport; Överblivet material; avfall; deponi; logistikcenter; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi; återanvändning; miljö; ekonomi; transport;

  Sammanfattning : Idag slängs stora mängder fullt fungerande material inom nyproduktionen i byggbranschen. Detta är ett dolt problem då materialet inte dokumenteras som överblivet material utan i vikt tillsammans med det övriga avfallet. LÄS MER

 3. 3. En produktutveckling av spillmaterial : Mot företaget Lundhags

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Tim Malmborg; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; Lundhags; Spillmaterial;

  Sammanfattning : Företaget Lundhags grundades 1932, av skomakare Jonas Lundhag, och har sina rötter i Jämtland. Han ville tillverka kängor, av god kvalitet, för bruk i fjällen året runt. LÄS MER

 4. 4. IPREP: Framework for elimination of an internal return process : A case study at Thule Sweden AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Jarenfors; Järsö Sissela; [2017]
  Nyckelord :internal return process; process elimination; general cause; root cause; framework; manufacturing company; IPREP; intern returprocess; processeliminering; generell orsak; rotorsak; ramverk; tillverkande företag; IPREP;

  Sammanfattning : Course: Degree project in logistics, the Business Administration and Economics Programme Authors: Anna Jarenfors and Sissela Järsö Supervisor: Hana Hulthén Examiner: Helena Forslund Title: IPREP: Framework for elimination of an internal return process – A case study at Thule Sweden AB Background: Logistics coordination plays an important role regarding the competitive success of an organization. A company has to eliminate unnecessary processes involved in the supply chain in order to decrease cost and to improve the business. LÄS MER

 5. 5. Hantering av överblivet material i järnvägsentreprenader - att effektivisera processer genom tillämpning av Lean

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :ASTRID BERGLUND; MATILDA MOBERG; STINA SVÄRD; IDA WIDÉN; [2014]
  Nyckelord :Lean. Slöserier. Överblivet material. Tillvarataget material. Järnvägsentreprenad.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER