Sökning: "överförda uttryck"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden överförda uttryck.

 1. 1. “MED KODEN FAMILJ10 FÅR NI 10% RABATT PÅ…” En kvalitativ innehållsanalys av barns involvering i familjevloggares betalda samarbeten på YouTube

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Martina Davitkova; Hanna Eklund; Ella Engberg; [2023-03-10]
  Nyckelord :kommersiell sharenting; familjevloggare; YouTube; influencers; främre regionen; bakre regionen; fasad; intrycksstyrning; självpresentation; barn; utsända uttryck; överförda uttryck;

  Sammanfattning : EXECUTIVE SUMMARY In the early 2000s, the rise of the influencer industry began. An influencer refers to a person with influence and the ability to influence their audience to consume certain products or perform a specific action. LÄS MER

 2. 2. Den upplevda livskvaliteten hos kvinnor med Cervixcancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Munira Mohamed Hersi; Najmo Mohamed; [2021]
  Nyckelord :cervixcancer; livskvalitet; livsvärld; hälsoutbildning; prevention;

  Sammanfattning : År 2018 drabbades cirka 570 000 kvinnor i världen av cervixcancer. Cervixcancer är den fjärde vanligaste cancertypen i världen och orsakas av det sexuellt överförda viruset HPV. Med hjälp av screening och vaccination har antalet fall minskat. Sjukdoms incidenten och mortalitet är högre i låginkomstländer. LÄS MER

 3. 3. Kniven i lådan. En undersökning av konstruktionen inte [best. artikel] [adjektiv superlativ] [substantiv best. form] i [substantiv best. form]

  L2-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Ehrlemark; [2013-09-13]
  Nyckelord :konstruktikon; konstruktionsgrammati; lexikaliserade fraser; idiom 2;

  Sammanfattning : I min uppsats har jag undersökt konstruktionen inte [best. artikel] [adjektiv superlativ] [substantiv best. form] i [substantiv best. form], eller inte den vassaste kniven i lådan som konstruktionens mest etablerade representant. LÄS MER

 4. 4. Kulturellt inlärda och överförda värderingar, normer och synsätt relaterat till fysisk smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elin Andréasson; Louise von Platen; [2004]
  Nyckelord :kultur; kulturella skillnader; Leininger; omvårdnad; smärta;

  Sammanfattning : Pain and pain treatment constitute a huge part of the general nurses work. For that reason the nurse is required to have great knowledge about this area. The fact that our society is getting more multicultural increase the nurses demands even more, to understand and treat pain in patients of foreign cultural background. LÄS MER