Sökning: "överföring motöverföring"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden överföring motöverföring.

 1. 1. Psykoterapeuten har också en kropp: en kvalitativ studie om kroppen och självomhändertagande i psykoterapi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Helena Aaltonen; Katarina Lundblad; [2021]
  Nyckelord :Body awareness; therapeutic embodiment; self-care; compassion fatigue; mindfulnessbased stress reduction; mindful self-compassion; thematic analysis; kroppsmedvetenhet; terapeutisk närvaro; självomhändertagande; empatitrötthet; mindfulnessbaserad stressreduktion; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to achieve a deeper understanding of how psychotherapists consciously work with body signals to better understand the patient and themselves. In relation to overall aim, the study also includes several questions for example: What have psychotherapists learnt during their education about body awareness? Does the integration of the body contribute to any values such as reflecting on the need for self-care? Qualitative analysis method was used, and data was collected with semi-structured interviews which were conducted with ten registered psychotherapists who are primarily working with adults. LÄS MER

 2. 2. Förståelsen av fenomenet det omedvetna i terapirummet, en kvalitativ uppsats utifrån fem intervjuade terapeuter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Camilla Stenström; [2021]
  Nyckelord :Psychotherapy; The unconscious; Transmission; Countertransference; Psykoterapi; Det omedvetna; Överföring; Motöverföring;

  Sammanfattning : Inledning: Omedvetna processer är centralt i psykodynamiskt arbete. Idag innebär psykodynamisk terapi flera terapeutiska former, frågan är var det omedvetna tar plats i denna nya ordning? Övergripande syftet med denna undersökning är att beskriva hur psykoterapeuter använder sina teoretiska utgångspunkter om fenomenet det omedvetna i den kliniska praktiken. LÄS MER

 3. 3. När döden kommer in i terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Camilla Enoxon; [2020]
  Nyckelord :Psychodynamic; Psychotherapy; Death; Dying patient; Terminally ill; Psykodynamisk; Psykoterapi; Död; Döende patient; Livshotande sjukdom;

  Sammanfattning : Inledning: Psykoterapi och psykoanalys är påfallande frånvarande i studier när det gäller palliativ vård och död. Syftet med denna undersökning är att undersöka hur psykoterapeuter arbetar i terapi med döende patienter. LÄS MER

 4. 4. LYSSNA PÅ RÖSTERNA AV TRAUMA : Om psykoterapeutens motöverföring i psykoterapi med patienter som erfarit tortyr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Nahid Mohseni; [2019]
  Nyckelord :trauma; tortyr; överföring; motöverföring;

  Sammanfattning : LYSSNA PÅ RÖSTERNA AV TRAUM Om psykoterapeutens motöverföring i psykoterapi med tortyröverlevande                                         Åtta leg psykologer, leg psykoterapeuter och psykoanalytiker har intervjuats i syfte att presentera psykoterapeutens motöverföring samt psykoterapeutens förståelse av den egna motöverföringen utifrån psykoterapier med tortyröverlevanden. Intervjuerna har transkriberats. LÄS MER

 5. 5. Psykoanalytikers upplevelser av att patienten finns med i deras inre värld : utanför terapins tid och rum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Gunilla Carlgren; [2019]
  Nyckelord :Counter transference; Inner world; Patient s presence; Psychoanalysts experiences; Outside therapy; Motöverföring; Inre värld; Patientens närvaro; Psykoanalytikers upplevelser; Utanför terapin;

  Sammanfattning : Inledning: Relationen mellan analytiker och patient i det terapeutiska rummet är av stor betydelse för terapin, men vilken betydelse har samma relation utanför nämnda rum? Frågeställningar: Denna studie syftar till att undersöka psykoanalytikers upplevelser av patientens närvaro i deras inre, utanför terapin, hur analytikern, det terapeutiska samarbetet och processen i terapin påverkas av detta. Metod: Fem analytiker intervjuades genom semistrukturerad kvalitativ intervju. LÄS MER