Sökning: "överföringsmodellen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet överföringsmodellen.

 1. 1. French AXA Insurance Word Embeddings : Effects of Fine-tuning BERT and Camembert on AXA France’s data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hend Zouari; [2020]
  Nyckelord :NLP; Language model; Word embedding; BERT; camemBERT; NLP; Language model; Word embedding; BERT; camemBERT;

  Sammanfattning : We explore in this study the different Natural Language Processing state-of-the art technologies that allow transforming textual data into numerical representation. We go through the theory of the existing traditional methods as well as the most recent ones. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationens betydelse för lärandet - En fältstudie hos två gymnasieklasser i årskurs ett

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jessie Spångberg; [2008]
  Nyckelord :Kommunikation; Lärande;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur kommunikationen mellan lärare och elev ser ut, i årskurs ett på gymnasiet, utifrån en sociokulturell teori om lärande. Metoden som användes var en etnografisk fältstudie i två klassrum med två olika lärare under fem veckors tid i ämnet svenska. LÄS MER