Sökning: "överflöd"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet överflöd.

 1. 1. Det stora vägskälet : gymnasieelevers upplevelse och planerade val inför nästa fas i livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Petra Kärrström; Ida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Horizons for action; school-to-work transition; upper secondary students; educational and career choices; turning point; Handlingshorisont; school-to-work transition; gymnasieelever; studie- och yrkesval; brytpunkt;

  Sammanfattning : Brytpunkten från gymnasiet kan förstås som ett avgörande vägskäl med ett överflöd avvalmöjligheter för ungdomar. Syftet med denna studie var att genom en kvantitativenkätundersökning kartlägga hur gymnasieelever i år tre på naturvetenskaps-,samhällsvetenskaps-, och ekonomiprogrammet i Stockholms län planerade och motiverade sittval inför tiden efter gymnasiet och att se hur detta skilde sig åt utifrån bakgrundsfaktorerna kön,etnicitet och bostadsort, samt att få en översikt för hur gymnasieeleverna upplevde brytpunktenfrån gymnasiet och hur de såg på sin egen handlingshorisont. LÄS MER

 2. 2. Knapphet och överflöd i Sudan: Två sidor av samma mynt En teoriutvecklande studie av resurser som orsak till konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ingrid Norén; Daniel Magnil; [2021]
  Nyckelord :konflikt; resursknapphet; resursöverflöd; resursfördelning; Sudan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Resurser har ofta kopplats ihop med konflikt. Studierna som länkar resurser till konflik kan vidare delas upp i två grupper, de som fokuserar på resursknapphet och de som fokuserar på resursöverflöd. LÄS MER

 3. 3. Magnificent beasts of the Milky Way: Hunting down stars with unusual infrared properties using supervised machine learning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Observationell astrofysik

  Författare :Julia Ahlvind; [2021]
  Nyckelord :machine learning; supervised machine learning; support vector machine; photometry; stars; stellar physics; astronomical archives;

  Sammanfattning : The significant increase of astronomical data necessitates new strategies and developments to analyse a large amount of information, which no longer is efficient if done by hand. Supervised machine learning is an example of one such modern strategy. LÄS MER

 4. 4. Lyxfällan. Johan Ekeblads syn på lyxkonsumtionen i Sverige 1649-1664

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Felix Heselicht; [2021]
  Nyckelord :lyx; överflöd; måttlighet; dygd; odygd; Johan Ekeblad; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ett överflöd av arbetsuppgifter : En jämförande studie av biståndshandläggare inom äldreomsorgen i en mindre och större kommun

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Cecilia Olsson; Ellen Fischer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER