Sökning: "övergång"

Visar resultat 1 - 5 av 1264 uppsatser innehållade ordet övergång.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att ta emot barn i hemsjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Enlund; Kristine Joleby; [2022]
  Nyckelord :Children; home health care; nurse; transition; Barn; hemsjukvård; sjuksköterska; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med kronisk eller långvarig sjukdom kan behöva hemsjukvård.Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård vårdar främst äldre personer och kan sakna erfarenhet av att vårda barn. Syftet: Var att undersöka erfarenheten av övergången för barn från slutenvård till hemsjukvård hos sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården. LÄS MER

 2. 2. Factors for Sustainable Services : Managing Service Sustainability for Municipal Companies within the Swedish Energy Sector

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Isak Norberg; Joel Persson; [2022]
  Nyckelord :Services; Sustainability; Sustainability Performance; Business Development; Tjänster; Hållbarhet; Hållbarhetsprestanda; Affärsutveckling;

  Sammanfattning : The energy sector faces massive challenges regarding climate change. Simultaneously, the energy sector is amid a servitization process oftransitioning and creating new value-offerings to meet customer demand. LÄS MER

 3. 3. Hur kan en övergång till marknadshyror göras på ett sätt som kompenserar nuvarande hyresgäster i Linköpings kommun?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Douglas Hayes; Ivar Hof; [2022]
  Nyckelord :Marknadshyra; bruksvärdeshyra; bruksvärdessystemet; avreglering; hyresreglering; kompensation; takmetoden;

  Sammanfattning : Authors: Ivar Hof and Douglas Hayes Supervisor: Bo Sjö  Background: Housing shortage is a heavily debated topic amongst today’s politicians and mainly originates from rent control regulations on today’s housing-market (Kopsch, 2019; Bokriskommittén, 2014). There have been suggestions made about a deregulation of the housing market and to instead impose market-rent (Donner, Englund, Persson, 2017). LÄS MER

 4. 4. HRs roll i organisationsförändringar : En kvalitativ studie om HRs roll vid organisationsförändringar till aktivitetsbaserade kontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sara Nyberg; Hanna Gadzo; [2022]
  Nyckelord :HR; activity-based offices; organizational change; evolutionary; transformative; change leaders; HR; aktivitetsbaserade kontor; organisationsförändring; evolutionär; transformativ; förändringsledare;

  Sammanfattning : BAKGRUND En övergång till ett aktivitetsbaserat kontorslandskap från cellkontor har blivit en populär kontorsutformning hos svenska kommuner. Det aktivitetsbaserade kontoret kan anses vara en funktionell lösning för kunskapsintensiva organisationer och ombyggnationen kan förklaras som en organisationsförändring. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av brytpunktssamtal vid övergång från kurativ till palliativ vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Kaoutar El Kaouni Egléus; Estelle From; [2022]
  Nyckelord :Breaking point conversation; Curative care; Palliative care; Qualitative; Transition; Brytpunktssamtal; Kurativ vård; Kvalitativ; Palliativ vård; Övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kurativ behandling inte längre kan rädda liv och orsakar lidande, kan patienter behöva övergå till palliativ vård. Brytpunktssamtal markerar en ändring i vårdens mål och upplägg, såsom vid en övergång från kurativ till palliativ vård. LÄS MER