Sökning: "övergång"

Visar resultat 1 - 5 av 866 uppsatser innehållade ordet övergång.

 1. 1. ÖVERGÅNG I PRAKTIKEN En intervjustudie av sex lärares erfarenheter av övergången mellan förskoleklass och årskurs 1

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Linnéa Forsblad; Cecilia Grahn; [2019-02-16]
  Nyckelord :övergångar; kontinuitet; samverkan; förskoleklass; medierande redskap;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med vår studie var att undersöka erfarenheter hos lärare i förskoleklass respektive årskurs 1 gällande övergången mellan dessa verksamheter. Vi ville ta reda vilka medierande redskap och faktorer som påverkar övergången. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevda behov av uppföljning hos barnmorska tiden efter förlossning

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Karlsson; Linda Mörner; [2019-02-01]
  Nyckelord :Förstföderskor; Behov; Uppföljning; Barnmorskemottagning; Postpartum;

  Sammanfattning : Background: It is a major change to become a mother for the first time. The midwife has an important role in supporting and strengthening the woman´s way into motherhood. The woman is offered a follow-up visit at a maternity care central six to twelve weeks after childbirth. LÄS MER

 3. 3. Nyutexaminerad sjuksköterska : I okänd och komplex terräng

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Högström; Amanda Kvant; [2019]
  Nyckelord :novice nurses; competence; experience; role adaption; development; transition; literature review; nyutexaminerad sjuksköterska; kompetens; upplevelse; rollanpassning; utveckling; övergång; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Att vara nyutexaminerad sjuksköterska ställer höga krav på kompetensutveckling och förmåga att klara övergången till en ny miljö. Sjuksköterskebrist råder hos samtliga arbetsgivare och det finns en utmaning i framtidens kompetensförsörjning. LÄS MER

 4. 4. Mind the gap! : Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att gå från student till yrkesverksam

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martina Bergerum; Philip Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :nyexaminerad; första tiden; övergång; upplevelse; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Att börja arbeta som nyexaminerad sjuksköterska kan innebära mycket stress och oro. Det är för många en stor omställning att börja arbeta som sjuksköterska efter tre år på högskola, och det kan även upplevas som att det finns ett gap mellan den akademiska tryggheten och den kliniska verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Ingen människa är ju bara en diagnos, utan den är ju så mycket mer!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Lennartsson; Annelie Andersson; [2019]
  Nyckelord :Vägledning; ; samverkan; möjligheter; hinder; NPF;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur studie- och yrkesvägledare och liknande professioner, vägleder och samverkar samt ser möjligheter och hinder för ungdomar med NPF i deras eftergymnasiala etablering. Tidigare studier visar att individer med funktionsnedsättningar har svårare att ta sig vidare till utbildning eller arbete. LÄS MER