Sökning: "övergångar."

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade ordet övergångar..

 1. 1. Övergångar i förskolans verksamhet – ett avbrott eller undervisning? : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångssituationer i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hedberg Amanda; Matsson Stina; [2023]
  Nyckelord :Aktivitet; förskolan; förskollärare; strategier; övergångar.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares beskrivningar av strategier vid övergångar mellan aktiviteter i förskolans verksamhet. I denna kvalitativa studie har vi valt att använda oss av semi-strukturerade intervjuer. Studiens resultat har analyserats utifrån teoretiska begreppen pedagogisk takt och pedagogisk eftertänksamhet. LÄS MER

 2. 2. Elevers förflyttningar före och efter idrottslektioner – mer än bara förflyttningar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Andreas Isaksson; [2023]
  Nyckelord :förflyttningar; Idrott och hälsa; kunskapsutveckling; relationer; välmående;

  Sammanfattning : På platser utanför de formella undervisningssituationerna har skolan inte alltid insyn i de kunskaper och värderingar som förmedlas, eftersom skolpersonal inte alltid är närvarande. Sådana platser kan vara de förflyttningar och övergångar som eleverna gör mellan olika platser i samband med idrottslektioner. LÄS MER

 3. 3. Simulation of Microwave Heating of Healthy and Cancerous Human Tissue With Gold Nanoparticles

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hampus Carlens; Mika Söderström; [2022]
  Nyckelord :Gold nanoparticle GNP ; Electrophoretic resonance; Dispersive permittivity; Cancer treatment; Waveguide; Radiotherapy; Graded material.;

  Sammanfattning : With a great need for new and better cancer treatments, microwaves and gold nanoparticles (GNPs) are increasingly being suggested to be used in radiotherapy. In thisreport, the authors present an investigation of how human tissue,both malignant and healthy, behaves under microwave radiation. LÄS MER

 4. 4. När två olika världar möts : En studie om övergången mellan förskolan och förskoleklass utifrån lärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alicia Mathiesen; Veronica Johansson; [2022]
  Nyckelord :Anknytning; kommunikation; meningsskapande; samverkan; trygghet; övergången till förskoleklass;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur arbetet med en övergång mellan förskola och förskoleklassen ser ut utifrån lärarnas perspektiv. Studien som presenteras i examensarbetet har gjorts i en specifik kommun för att få en inblick om hur arbetet med övergångar genomförs. LÄS MER

 5. 5. UTMANANDE SITUATIONER I FÖRSKOLAN : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med och för barn som ger uttryck för koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Nygren; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; bemötande; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare praktiskt arbetar med barn som ger uttryck för koncentrationssvårigheter, svårigheter med impulsivitet eller överaktivitet, samt vilka situationer som är utmanande i detta arbete. De teoretiska utgångspunkterna för studien grundar sig i specialpedagogiska perspektiv för att kunna synliggöra vilka svårigheter som kan uppstå och hur man kan bemöta dessa i förskolan. LÄS MER