Sökning: "övergångsprocessen."

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet övergångsprocessen..

 1. 1. Övergång mellan förskola och förskoleklass för barn i behov av särskilt stöd - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Diana Jonsson; Lindquist Rebecca; [2020-03-02]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; barn i behov av särskilt stöd; metoder för övergångar;

  Sammanfattning : SyfteDet övergripande syftet med denna studie är att undersöka och belysa frågor kring övergången mellan förskola och förskoleklass, och i synnerhet för barn i behov av särskilt stöd. Av särskild vikt är att diskutera de möjligheter och hinder som pedagoger upplever i samband med övergångarna och hur dessa kan bli effektivare för att optimalt främja barnens fortsatta lärande och utveckling. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerade sjuksköterskorsupplevelser av sitt första arbetsår : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Imman Ali; Jessica Bagge; [2020]
  Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; första året; omvårdnad; övergångsprocessen.;

  Sammanfattning : Att gå från student till nyutexaminerad sjuksköterska kan upplevas som en chock ochför många kan det vara svårt att göra kliniska bedömningar och påvisa kliniskkompetens inom yrket. Det kan vara svårt att ta det nya ansvaret och arbetapatientsäkert då steget från student till sjuksköterska kan vara utmanande. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i övergångsprocessen från grundskola till gymnasium : Upplevelser hos elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elisabeth Hansen Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; övergångar; upplevelse; elevens perspektiv;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av stöd under transitionen till kompetent sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Bo Norberg Gullstrand; Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord : Nyexaminerade sjuksköterskor Ny sjuksköterska Stöd Första året Transition Adaption; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övergången från student till kompetent sjuksköterska kan vara svår för nyexaminerade sjuksköterskor under det första yrkesverksamma året, och upp emot 70 % funderar på att sluta inom första året. Risken för utbrändhet påverkas av utbildningens förmåga att förbereda nya sjuksköterskor på verkligheten, introduktionen de får på sin första arbetsplats samt arbetsmiljön de hamnar i. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av kliniskt introduktionsår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alma Aaberg; Patricia Olsson Piittisjärvi; [2019]
  Nyckelord :nyutexaminerad sjuksköterska; kliniskt introduktionsår; utvecklingsprocess; övergångsperiod; transition; omvårdnadshandledning; upplevelser;

  Sammanfattning : Ett påtagligt samhällsproblem idag är den rådande brist på legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom den svenska sjukvården. I takt med att befolkningen ökar och medelåldern blir allt högre blir vikten av att bibehålla verksamma legitimerade sjuksköterskor allt mer påtaglig. LÄS MER