Sökning: "övergångsrättvisa"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet övergångsrättvisa.

 1. 1. Rättvisans roll i sanningskommissioner : En kvalitativ fallstudie om hur rättvisa utövades av sannings- och försoningskommissionen i Kanada

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Lundin; [2021]
  Nyckelord :Kanada; sanningskommission; övergångsrättvisa; retributiv och restorativ rättvisa;

  Sammanfattning : In this text the Canadian truth and reconciliation commission is examined based on its relation to restorative and retributive justice. These forms of justice are part of a larger theoretical base, namely that of transitional justice. LÄS MER

 2. 2. Access to Remedy in Colombia - Examining the nexus between transitional justice and business and human rights

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Warvsten; [2021]
  Nyckelord :international law; human rights; transitional justice; access to remedy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fields of transitional justice and business and human rights have until recently seldom been examined jointly, despite the fact that their approaches reflect plenty of opportunities for potential synergies. This thesis bears the overarching aim of contributing to a greater understanding of how the two fields interact when states are transitioning from active armed conflict to post-conflict phases. LÄS MER

 3. 3. Inkludering vs. Exkludering: En undersökning av övergångsrättvisa och frihet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olle Tolke; Nicholas Eklund; [2020]
  Nyckelord :Övergångsrättvisa; inkluderande; exkluderande; frihet; Sydafrika; Sierra Leone; Burundi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en komparativ studie av övergångsrättviseprocesserna i Sydafrika 1990–2005, Sierra Leone 1999-2014 och Burundi 2000-2015 utifrån dess inkluderande respektive exkluderande natur. Uppsatsen ämnar undersöka korrelationen mellan en inkluderande respektive exkluderande övergångsrättviseprocess och graden av frihet i landet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig egenmakt i Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nora Riis; Hanna Södergren; [2020]
  Nyckelord :kvinnlig egenmakt; varaktig fred; övergångsrättvisa; politiskt deltagande; social ställning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vad innebär kvinnlig egenmakt och hur har det påverkat Rwandas varaktiga fred och Demokratiska Republiken Kongos brist på varaktig fred? I följande komparativa studie av kvinnlig egenmakt i Rwanda (1994-2009) och DRK (2003-2018) undersöks politiskt deltagande, social ställning och övergångsrättvisa med hjälp av rapporter, vetenskapliga artiklar och statistik från Världsbanken, V-Dem m.fl. LÄS MER

 5. 5. Transitional Justice - Setting Aside Rule of Law in Order to Reach the Rule of Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Nordbring; [2019]
  Nyckelord :jurisprudence; public international law; legal history; law; criminal law; transitional justice; the rule of law; access to justice; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transitional justice is a term and concept which describes how countries deal with large-scale human rights abuses through different judicial and non-judicial measures in order to achieve reconciliation and hold perpetrators accountable. Transitional justice as a concept was born out of practice as a response to how countries in the 1980–1990s dealt with large-scale abuses committed by the earlier regime in the countries’ transition from authoritarian rule towards becoming a democracy. LÄS MER