Sökning: "övergångsrestriktioner"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet övergångsrestriktioner.

  1. 1. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
    Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

    Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER