Sökning: "övergångsrit"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet övergångsrit.

 1. 1. "Jag vill springa mot något, inte bort" : en religionsantropologisk och religionssociologisk undersökning av Stephen Kings filmserie DET som senmodern övergångsrit.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tina Liebl; [2022]
  Nyckelord :övergångsrit; ungdomskultur; religion; att bli vuxen; film; tematisk analys; Arnold van Gennep; Thomas Ziehe;

  Sammanfattning : Den snabba samhällsutvecklingen har lett till nya möjligheter, men också nya utmaningar för ungdomar som står på tröskeln till vuxenvärlden. Livet för unga människor idag är i stor utsträckning präglat av val där idéer hämtas från den globala populärkulturen och digitala sociala forum, där detta tjänar som inspiration till att individualisera den egna livsåskådningen och identiteten. LÄS MER

 2. 2. När Grekland inte räcker till : En studie om långresans betydelse för unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jenna Erikson; Anna Stenholm; [2015]
  Nyckelord :Långresa; Ung vuxen; Backpacker; Övergångsrit; Generation Y; Vardag; Trender; Sociala medier;

  Sammanfattning : In this thesis we have examined in which way the long term travel can be seen as an obligation among young adults. The survey is made through semi structured interviews with 52 young adults that have completed a long term travel. The responses that we received during the interviews helped us categorize six different ways. LÄS MER

 3. 3. Psykologiska och religiösa förhållningssätt samt copingstrategier hos patienter i livets slutskede, utifrån intervjuer med själavårdare och personal på hospice

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Charlotte Rönnbäck; [2014]
  Nyckelord :hopplöshet; hopp; mening; övergångsrit; religiösa förhållningssätt; skuld och skam; identitet och personlighet; anhöriga; värdighet; psykologiska förhållningssätt; copingmetod; palliativ vård; hospice; lidande; död; tron; existentiella frågor; sjukhuspräst; sjukhuspastor; sjuksköterska och undersköterska.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Background: Life near death is difficult foremost for the patient but also for people around the dying person. Purpose: The purpose of this essay is to investigate palliative-care patients´ psychological and religious approaches and how they cope with their situation that they are dying by interviews of chaplains, pastors, priests and personnel working with dying persons at hospice. LÄS MER

 4. 4. ”Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lisa Weeks; [2012]
  Nyckelord :Pilgrimsfärd; populärkultur; religion; övergångsrit;

  Sammanfattning : Det går inte att säga hur länge pilgrimsvandringar har funnits. Man vet i alla fall att detunder de senaste 2000 åren gjorts pilgrimsfärder för att komma i kontakt med enhelighet och för att visa tacksamhet till gud. LÄS MER

 5. 5. ”Nästan som ett bröllop…” – en undersökning om gifta och sammanboende pars syn på deras barns dop

  M1-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Steffen Riesenberg; [2009]
  Nyckelord :baptism; rite; rite of passage; Arnold van Gennep; marriage; parents; pastoral care dop; rit; övergångsrit; vigsel; äktenskap; kyrkliga handlingar; föräldrar; själavård; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : For the whole family, the baptism of a child is a meaningful event. In Sweden, parents are often not married when the first child is born. For these families the baptism is the first event the couple experiences together in the church. This paper examines how the understanding of baptism differs between married and unmarried couples. LÄS MER