Sökning: "övergödning effekter"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden övergödning effekter.

 1. 1. Förvaltningsplan för Ringsjöns rovfiskbestånd - Problemidentifiering och förslag till åtgärdsplan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Patrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrofiering är ett världsomspännande problem för sötvatten. Höga tillflöden av fosfor leder till försämrade förutsättningar för många typer av rovfiskar såsom abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). LÄS MER

 2. 2. Det sista filtret - Gäddfabriken i Kovik : en våtmark för ett friskare Östersjön med förutsättningar för lärande och utforskande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ru Amanda Winroth; [2018]
  Nyckelord :våtmark; övergödning; friluftsliv; rekreation; utställningsdesign; ekosystemtjänster; naturvård;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att skapa en förbättrande insats för Östersjöns miljö. Genom att begränsa näringsutsläppen till Östersjön och skapa lekmiljöer för kustlevande rovfisk och tillgängliggöra platsen för rekreativa ändamål skapas en dynamisk plats med hög biologisk funktionalitet och höga upplevelsevärden för människan. LÄS MER

 3. 3. Skogsbrukets påverkan på övergödning och försurning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :My Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Skogsbruk; Övergödning; Försurning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Acidification and eutrophication are central environmental problems in Sweden, which effects biodiversity. The Swedish forestry may contribute significantly to these environmental problems. LÄS MER

 4. 4. Strukturkalkning av åkermark : ett sätt att minska jordbrukets bidrag till eutrofiering av vatten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Henrik Roth; [2018]
  Nyckelord :strukturkalkning; eutrofiering; fosfor;

  Sammanfattning : In this review article, the effect of structural liming on clay soils, which have a high leakage potential for phosphorus (P), was analyzed. The purpose was to investigate structural liming as a method to reduce the impact of agriculture on eutrophication of water sources. LÄS MER

 5. 5. -Svensk bonde- utrotningshotad? : Vad händer om Sverige slutar producera mjölk och kött? En konsekvensanalys över svensk lantbrukssituation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ida Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Samhällsekonomisk konsekvensanalys; lantbruk; landsbygd; CAP; gemensam jordbrukspolitik;

  Sammanfattning : Vad händer om Sverige drastiskt minskar sin produktion av lamm, nöt, fläsk och mjölk? Konsekvensanalysen är tydlig -ett förändrat landskap, färre jobbtillfällen och minskad valfrihet för konsumenten. Dessutom minskar chansen att styra branschen mot en snällare produktion, dels för miljön men också för konsumenten. LÄS MER