Sökning: "övergödning"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade ordet övergödning.

 1. 1. Massbalans av salt, kväve och fosfor i Dynestadsjön : En pilotstudie innefattande flödesmätningar och modellering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Isak Spett; [2021]
  Nyckelord :Brackish water; fish death; eutrophication; environmental impact; the Baltic Sea; agriculture; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink; Bräckt vatten; fiskdöd; övergödning; miljöpåverkan; Östersjön; lantbruk; SonTek-IQ Plus; MATLAB; Simulink;

  Sammanfattning : Dynestadsjön in Gamleby, Västervik municipality, has a history of collapses due to lack ofoxygen and high levels of salt, nitrogen and phosphorus. The high levels of nutrients havegiven rise to deteriorating living conditions for aquatic organisms. LÄS MER

 2. 2. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 3. 3. Inomhusodlings potentiella bidrag till Sveriges miljömål

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kristoffer Berglund; Alexander Virgin; [2020]
  Nyckelord :sweden’s environmental goals; indoor cultivation; Inomhusodling; Sveriges miljömål;

  Sammanfattning : Våra nordliga breddgraders kalla klimat gör frilandsodling av bladsallat samt kryddgrönt omöjligt under en stor del av året. Länge har växthusodling med uppvärmning och kompletterande belysning varit lösningen på detta problem. På så vis har man kunnat producera dessa grödor året runt. LÄS MER

 4. 4. Inventering av makrofyter i sjöar med undervattensrobot – en jämförelse med manuell metod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Sandor Ujvari; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En omfattande miljöpåverkan på svenska hav, sjöar och vattendrag har bidragit till övergödning, nedskräpning och försurning med försämrad vattenkvalitet och livsförhållanden som följd. Till detta relaterar flera svenska miljökvalitetsmålen såsom Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning som ska bidra till en förbättrad miljö i sjöar och vattendrag. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of Carbon Source Addition on Denitrification Efficiency : A study in a continuous biological leachate water treatment system.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Isac Ingfeldt; [2020]
  Nyckelord :denitrification; nitrification; WWTP; carbon source; ethanol; glycerol; Brenntaplus VP1; nitrate; pilot;

  Sammanfattning : In 2014 SÖRAB constructed a continuous biological treatment system (KBR) to handle leachate waterfrom the landfill at the facility in Löt, north of Stockholm. The KBR is mainly focused on removal ofammonium nitrogen which would otherwise be released in to the recipient and contribute toeutrophication and damage to the environment. LÄS MER