Sökning: "övergrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 669 uppsatser innehållade ordet övergrepp.

 1. 1. Hur kan sjuksköterskan identifiera äldremisshandel? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hedman Elin; Johansson Ann; [2023-03-16]
  Nyckelord :äldremisshandel; övergrepp; äldre; identifiera; misshandel; våld; våld i nära relationer; sjuksköterska; personcentrerad vård; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: God hälsa är en mänsklig rättighet oavsett ålder. Våld i nära relationer drabbar även äldre, och så kallad äldremisshandel är ett dolt folkhälsoproblem som drabbar en växande andel av befolkningen. Äldremisshandel kan innebära fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld samt försummelse. LÄS MER

 2. 2. PERSONLIGT ANSVAR OCH SAMHÄLLELIG KRIS: En analys av Aftonbladets imagereparation efter Virtanenkrisen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Matilda Olstedt; [2023-03-03]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Image Repair Discourse; sociokulturell kontext; Aftonbladet; sexuella övergrepp; Sverige;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med studien är att analysera hur Aftonbladet använde imagereparerande strategier för att hantera den förtroendekris som uppstod efter att en av organisationens medarbetare anklagats för sexuella övergrepp. Studien har också ett sekundärt syfte att belysa hur politiska och sociokulturella faktorer kan ha påverkat Aftonbladets imageförsvar. LÄS MER

 3. 3. Barnfridsbrottet – fördelar, nackdelar och ändamålsenlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Kasper ter Vehn Lexell; [2023]
  Nyckelord :Straffrätt; barnfridsbrott;

  Sammanfattning : Barn som tar skada och lider men av att ha bevittnat våld och övergrepp mellan närstående har länge stått i skuggan av offren för de brott som de bevittnat. Senare tids forskning har visat att dessa barn kan ta stor och bestående skada av sina upplevelser, vilket lett bland annat till införandet av en särskild straffskärpningsgrund för brott begångna inför barn och möjligheten för barn som bevittnat brott att i vissa fall erhålla brottskadeersättning. LÄS MER

 4. 4. Me Too på Aftonbladet 2017-2022 : kvantitativ analys av hur Aftonbladet representerat Me Too

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Tuva Kjellin; Tilda Bjurner; [2023]
  Nyckelord :Me Too; Aftonbladet; Feminism; Agenda Setting; Social Sciences;

  Sammanfattning : MeToo-rörelsen är en internationell rörelse som har uppmärksammat problemet med sexuella trakasserier och övergrepp. Rörelsen började 2006 av Tarana Burk men växte sig inte stor förrän år 2017, då många kända kvinnor gick ut offentligt med sina historier om övergrepp. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas utgången av en vårdnadstvist när det föreligger samarbetssvårigheter på grund av våld i nära relation? : En studie om domstolens rättstillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Julia Aitman; [2023]
  Nyckelord :juridik; våld i nära relation; vårdnad; vårdnadstvist;

  Sammanfattning : Mer än 30 procent av alla familjer i Sverige står för vårdnadshavare som separerat och därmed inte längre utgör en kärnfamilj. År 2021 avgjordes 6066 tvistemål rörande vårdnad av barn (inklusive mål rörande boende och umgänge), vilket visar på att vårdnadshavarna i många fall inte kan lösa frågor om vårdnad, boende och umgänge på egen hand utan behöver tvista om det i domstol. LÄS MER