Sökning: "övergrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 556 uppsatser innehållade ordet övergrepp.

 1. 1. VEM ÄR HON? En kvalitativ studie om kvinnliga sexualförbrytare som förgriper sig på barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maja Åberg; Katarina Gutic; [2020-02-21]
  Nyckelord :barn; sexuella övergrepp; kvinnliga sexualförbrytare; kön; diskurs;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelse för kvinnliga sexualförbrytare som begår övergrepp mot barn då detta är en ouppmärksammad grupp i både media och forskning. Vi önskar med denna uppsats att öppna upp för samtal och forskning kring detta tabubelagda ämne, för att således också kunna bredda samhällets sätt att tänka kring detta fenomen. LÄS MER

 2. 2. ATT ARBETA MED BARN SOM UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP En kvalitativ studie om hur väl rustade socialsekreterare upplever sig vara för att bemöta sexuellt utsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Rosén; Susete Silveiro; [2020-01-21]
  Nyckelord :självförmåga; sexuellt våld; barn; anknytning; socialsekreterare; bemötande.;

  Sammanfattning : När Socialtjänsten får information om att ett barn kan ha blivit utsatt för sexuella övergrepp ska en utredning alltid inledas och barnet tilldelas en socialsekreterare som ska utreda vad som hänt och vilket behov av stöd barnet har. Detta arbete utgörs till stor del av samtal med barnet och det är av stor vikt att socialsekreteraren i detta arbete känner sig bekväm med att bemöta sexuellt utsatta barn och tillräckligt rustad för att klara av arbetet. LÄS MER

 3. 3. UN Peacekeeping Forces – a Legal Analysis of Individual Accountability for Sexual Exploitation and Abuse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Rosqvist; [2020]
  Nyckelord :public international law; United Nations; peacekeeping; sexual exploitation and abuse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : United Nations peacekeeping operations have, for the better part of two decades, been plagued by allegations of sexual exploitation and abuse of local civilian populations. Several reports indicate not only that peacekeepers exploit and abuse the very people they were sent to protect, but also that these crimes routinely go unpunished. LÄS MER

 4. 4. En fenomenografisk studie om vårdnadshavares oro kring män i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Harvey; Camilla Thelin; [2020]
  Nyckelord :Föräldraperspektiv; Fenomenografi; Oro; Sexuella övergrepp; Män i förskolan; Bemötande; Åtgärder;

  Sammanfattning : Enligt tidigare forskning är det tydligt att vårdnadshavare har en oro för män som är verksamma i förskolan, vilken är nödvändigt att uppmärksamma för att samverkan och omsorg ska fungera. Studiens syfte var att undersöka vårdnadshavares uppfattningar kring fenomenet män i förskolan, inriktat på vilken typ av oro de har, var oron har sitt ursprung, och hur oron eventuellt skulle kunna minskas för att underlätta för de män som är verksamma i förskolan. LÄS MER

 5. 5. “Man lägger ihop en massa pusselbitar och så kommer det kanske ett blåmärke “ : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barn i omsorgssvikt.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Melinda Wallstål; Desiree Palo; [2020]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; Omsorgssvikt; Utsatthet; Vanvård; Övergrepp.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att erövra kunskap utifrån pedagogers erfarenheter om vad som kan väcka misstanke att ett barn utsätts för omsorgssvikt samt hur arbetet vid en misstanke kan se ut. Våra forskningsfrågor sökte svar på hur pedagoger beskriver att de tar tillvara barns signaler vid misstanke om omsorgssvikt samt hur processen från misstanke om omsorgssvikt till orosanmälan kan se ut. LÄS MER