Sökning: "överhängande brottsligt angrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden överhängande brottsligt angrepp.

 1. 1. Rätten att försvara sig i en partnervåldsituation - En undersökning av självförsvarsrätten ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Isabelle Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; nödvärn; partnervåld; kvinnofridskränkning; genusperspektiv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In Swedish law, a person has the right to defend themselves when he or she is subject to a concrete criminal ongoing or imminent attack. This right to self-defense has been criticised for being deficient for a woman subjected to domestic violence by her male partner. LÄS MER

 2. 2. Uppenbart oförsvarligt? - När nödvärnssituationer präglas av maktobalans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Tim Friberg Wilander; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Nödvärn; Uppenbart oförsvarligt; 24:1 BrB; nödvärn vid påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nödvärnsrätten regleras i 24 Kap. 1 § BrB. Den typen som är relevant för uppsatsen är nödvärn i förhållande till ”ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,” vilken regleras i punk 1. LÄS MER

 3. 3. Begränsad rätt till nödvärn? - Brottsoffrets begränsade rätt till nödvärn vid våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ida Thörnqvist; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Nödvärn; Våld i nära relationer; Kvinnofridskränkning; Fridskränkning; våld i samkönade relationer.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Domestic violence has been a major social problem for many years. In 2018, 22 women and 4 men were killed in Sweden by their previous or present partner. Violence occurs in all types of relationships and follows the same pattern regardless of the parties' sexuality or inherent power dynamics. LÄS MER

 4. 4. Nödvärn mellan män och kvinnor - En genusrättsvetenskaplig undersökning om nödvärnsrättens begränsningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofie Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Nödvärn; genusrättsvetenskap; grov kvinnofridskränkning; Battered Woman Syndrome; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nödvärn fungerar i den svenska rättsordningen som en viktig säkerhetsventil för att man ska kunna försvara sig från brottsliga angrepp. På ett eller annat sätt har en sådan möjlighet alltid funnits, men den nödvärnsrätt som liknar dagens kom till när den infördes i 1864 års strafflag. LÄS MER

 5. 5. Rätten att försvara sig mot en närstående person - En undersökning av nödvärnsrätten ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Dantorp; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; nödvärn; genus; excess; putativt nödvärn; mäns våld mot kvinnor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige finns det en nödvärnsrätt som ger en person rätt till ansvarsfrihet när denna försvarat sig mot ett brottsligt angrepp på sin person. Denna rätt har dock kritiserats för att vara utformad att fungera bättre i typiskt sett manliga våldssituationer, d.v.s. LÄS MER