Sökning: "överklagandeförfarandet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet överklagandeförfarandet.

  1. 1. Viseringsrätten i Sverige : Med fokus på "rimliga tvivel" och överklagandeförfarandet

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

    Författare :Dalila Durdevic; Toma Kubiliute; [2014]
    Nyckelord :Viseringsrätt; överklagandeförfarandet; rimliga tvivel ; viseringar; avslag; EU-nivå;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om viseringsrätten i Sverige. I uppsatsen beskrivs viseringsförfarandet med fokus på avslag på viseringsansökningar då det föreligger rimliga tvivel avseende sökandes avsikt att lämna medlemsstaternas territorium innan den sökta viseringen löper ut. LÄS MER