Sökning: "överkonfidens"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet överkonfidens.

 1. 1. Hur inverkar verbala konfidensbedömningar på numeriska konfidensbedömningar? : En experimentellstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Psykologi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för Psykologi

  Författare :Rebecca Glamheden; Lisa Cederquist; [2016]
  Nyckelord :Kalibrering; konfidensbedömning; metaminne; realism; underkonfidens; vittne; överkonfidens;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur realismen i vittnens numeriska konfidensbedömningar av sina minnesutsagor påverkades av om de först fick uttrycka graden av säkerhet med ord i en verbal konfidensbedömning och sedan i siffror i en numerisk konfidensbedömning, jämfört med om vittnen enbart fick göra en numerisk konfidensbedömningar. Deltagarna fick se en filmsekvens och därefter besvara frågor om filmen i en enkät. LÄS MER

 2. 2. Lönar det sig att följa strömmen? : Påverkan av konformitet på kunskapstest

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ulrika Stanzl; [2016]
  Nyckelord :Conformity; overconfidence; general knowledge test; better than average affect; Konformitet; överkonfidens; kunskapstest; better than average-effekten;

  Sammanfattning : Mycket forskning har gjorts på konformitet och dess negativa konsekvenser. Denna experimentella studie var en delvis replikering av M. Rosander och O. Erikssons (2012) studie om konformitet på internet men med fokus på hur konformitet kan ge förbättrade resultat. LÄS MER

 3. 3. Överkonfidens - en fråga om ämnesområde, bedömningstyp och person

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Christofer Bjurhult; [2010]
  Nyckelord :extraversion; judgment; neuroticism; overconfidence; performance; bedömning; extraversion; neuroticism; prestation; överkonfidens;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om grad av överkonfidens kunde variera mellan olika ämnesområden, med kontroll för svårighetsgrad. Ytterligare syfte var att undersöka hur överkonfidens varierar mellan olika bedömningstyper och personer. LÄS MER

 4. 4. Överkonfidens - en fråga om situation och person

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Christofer Bjurhult; [2010]
  Nyckelord :general self-efficacy; judgments; overconfidence; bedömningar; generell self-efficacy; överkonfidens;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka förekomst av överkonfidens samt hur den varierar mellan olika typer av bedömningar och personer. Mätinstrumenten som användes var dels ett frågeformulär om invånarantal i svenska kommuner med självbedömningsfrågor om prestation, och dels det svenska frågeformuläret om General Self-Efficacy. LÄS MER

 5. 5. Effekten av feedback på realismen i äldres vittnesutsagor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johan Larsson; [2007]
  Nyckelord :ögonvittnen; vittnesutsagor; konfidens; tillförlitlighet; feedback; Psychology; Psykologi; Applied and experimental psychology; Tillämpad och experimentell psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur feedback påverkar tillförlitligheten i äldre ögonvittnens konfidens- och frekvensbedömningar, d.v.s. realismen i deras vittnesmål. LÄS MER