Sökning: "överkonsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet överkonsumtion.

 1. 1. Paradoxen av second hand: Hur konsumtionen av second hand kläder kan bidra till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ryberg; Olivia Svensson; [2023-09-22]
  Nyckelord :second hand; hållbarhet; överkonsumtion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en kultur som präglas av snabba trender, materialism och ständig konsumtion. Modebranschen har mottagit kritik för sin påverkan på arbetarnas villkor, miljön och incitament till ökad konsumtion. Konsumenter blir allt mer medvetna om de negativa effekterna av sina konsumtionsval. LÄS MER

 2. 2. Kan fast fashion bli hållbart? : en studie om samhällsstrukturers påverkan på omställningen mot en hållbar klädindustri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Kivelä; Linnéa Thoresson; [2023]
  Nyckelord :Klädindustri; hållbar utveckling; cirkulära affärsmodeller; intressenter; strukturer; Clothing industry; sustainable development; circular business models; stakeholders; structures;

  Sammanfattning : Klädindustrin är en av de produktionsgrenar som orsakar störst utsläpp och föroreningar i världen, vilket påverkar såväl de miljömässiga som sociala aspekterna. Omställningen inom denna bransch är därmed viktig för att framtida generationer och naturen inte ska behöva betala för den överkonsumtion som sker i världen idag. LÄS MER

 3. 3. Stylingservice som hållbar produkt : Värdet av en konsulterande stylingtjänst för minskad överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Karl Sedeborn Holst; Agnes Ottander; [2023]
  Nyckelord :Consumer behaviour; sustainability; individual-focused advisory consumption; PSS; Konsumentbeteende; hållbarhet; individfokuserad rådgivande konsumtion; PSS;

  Sammanfattning : Dagens konsumtion av kläder hos den genomsnittlige konsumenten består till stor del av överkonsumtion. Ett bristande engagemang samt okunskap om klädkonsumtionens miljöpåverkan är ofta bidragande faktorer till ohållbar konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Attityder som determinant för hälsosamma kostvanor : En kvantitativ tvärsnittsstudie om universitetsstudenters attityder till hälsosamma kostvanor och kostråd, i relation till kön och intag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Arvid Heikinniemi; Moa Lindblom; [2023]
  Nyckelord :Attityder; Kost; Kvantitativ; Studenter; Theory of planned behaviour;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kostvanor kan orsaka ohälsa genom icke-smittsamma sjukdomar. Utifrån Sveriges nationella kostråd är fördelningen av hälsosamma kostvanor mellan män och kvinnor inte jämnt uppdelad. Kvinnor har mer hälsosamma kostvanor än män, vilket uppmärksammas i flera målgrupper. LÄS MER

 5. 5. Slow fashion- konsumera mer för att konsumera mindre? : En semiotisk bildanalys av varumärket Djerf Avenue i relation till minimalism och slow fashion.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :mathilda blomqvist; Jennifer Rygaard; [2023]
  Nyckelord :Livsstil; minimalism; slow fashion; klädstil; konsumtion; varumärke;

  Sammanfattning : Studien “Slow fashion - konsumera mer för att konsumera mindre” undersöker hur Djerf Avenue kommunicerar varumärkesidentitet baserat på slow fashion i relation till minimalistisk livsstil på Instagram. Fast fashion innefattar, billigt producerat mode med låg kvalitet och kort levnadstid, där överkonsumtion mättar behovet av att följa trender i stunden. LÄS MER