Sökning: "överlåtelseförbud"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet överlåtelseförbud.

 1. 1. Överlåtelseförbudet i 28 § URL – Sakrättsliga och obligationsrättsliga verkningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Forsgren; [2019]
  Nyckelord :Sakrätt; Immaterialrätt; Obligationsrätt; Överlåtelseförbud; Konkurs; 28 § URL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätter ger upphov till både ekonomiska och ideella rättigheter. Den ideella rätten bygger på en tanke om att upphovsmän har ett starkt personligt intresse och en koppling till sina verk. Samma tanke ligger bakom det överlåtelseförbud som finns i 28 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). LÄS MER

 2. 2. Ett fastighetsregister i Kina och fastighetsregistret i Sverige : Jämförelse och förslag till förbättringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Yan Hu; [2018]
  Nyckelord :Cadastre; China; Sweden; Land Registry; Fastighetsregister; Kina; Sverige; Lantmäteriet;

  Sammanfattning : Fastigheter spelar en betydande roll i samhället. Fastighetsregister utgör grunden för en effektiv fastighetsmarknad, samhällsekonomi och kreditmarknad. Det utvalda kinesiska fastighetsregistret och fastighetsregistret i Sverige har ett antal likheter och skillnader. LÄS MER

 3. 3. Innebörd och rättsverkningar av överlåtelseförbud vid fastighetsöverlåtelser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Eleonor Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :Överlåtelseförbud; permutation; villkorade fastighetsöverlåtelser; förfoganderätt;

  Sammanfattning : I samband med en fastighetsöverlåtelse kan förvärvarens förfoganderätt över fastigheten inskränkas genom ett överlåtelseförbud. I de situationer då en tredje part blir involverad kan det uppstå komplikationer, därför är det viktigt att vara väl medveten om ett överlåtelseförbuds innebörd och rättsverkningar. LÄS MER

 4. 4. De besynnerliga och besvärliga belastningarna - Belastningars sakrättsliga verkningar ur ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Liljebäck; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; sakrätt; omsättningsintresset; betingelse; belastning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande uppsats är att utreda om, och i så fall när, belastningar erhåller sakrättsliga verkningar. Ett ytterligare syfte är att försöka analysera rättsläget utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Överlåtelse av upphovsrätt till datorprogram genom ett inkråmsförvärv - Särskilt om programmets källkod och felansvaret vid s.k. copyleft-smitta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; IT-rätt; upphovsrätt; datorprogram; överlåtelse; företagsförvärv; källkod; öppen källkod; open source; proprietär källkod; copyleft; GNU GPL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper examines the possibility of a complete and final transfer of copyright to a computer software through an acquisition of assets in a company. Furthermore, it is examined whether it is possible to qualify the transfer as a purchase according to The Sale of Goods Act (1990:931). LÄS MER