Sökning: "överlevare"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet överlevare.

 1. 1. Sex Life after Surviving Breast Cancer: Factors Influencing Sexual Dysfunction among Young Women

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Nilsson; Nicole Wisting; [2022]
  Nyckelord :breast cancer; sexual dysfunction; self-efficacy; sexuality; cancer treatment; young women; bröstcancer; sexuell dysfunktion; self-efficacy; sexualitet; cancerbehandling; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Few studies focus on sexual dysfunction among young women diagnosed with breast cancer. The aim of this study was to examine prevalence of sexual dysfunction over time among this group and to identify factors associated with sexual dysfunction. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av hälsa efter att ha överlevt ett hjärtstopp : En littersturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Johansson; Moa Hallberg; [2022]
  Nyckelord :Upplevelser; hälsa; överlevare; hjärtstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 drabbades ungefär 8000 personer av hjärtstopp i Sverige. Tiden från hjärtstopp till det att defibrillering utförs är ofta avgörande för överlevnad. Av de 8000 drabbade kunde ungefär 1500 personer räddas. Kunskap om deras hälsa är viktig för att kunna erbjuda god eftervård. LÄS MER

 3. 3. Förintelseöverlevares egna berättelser : En undersökning om minnen av tiden i koncentrationslägren

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Chelsea Lisa Thunvall; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter andra världskrigets slut spelade förintelsen en mycket undanskymd roll när det kom till uppmärksamhet och historiekultur. Folkbrotten som utfördes mot de etniskt utsatta grupperna uppmärksammades kring Nürnbergrättegångarna år 1945-1946, men de överlevare som vittnade ansågs av många vara ett störningsmoment i åtalsförsöken. LÄS MER

 4. 4. Livskvalitet efter sepsis : Överleva och leva

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cajsa Hjelm; Karolina Lager; [2022]
  Nyckelord :sepsis; quality of live; survivor; intensive care nurse; intensive care; critical care; sepsis; livskvalitet; överlevare; intensivvårdssjuksköterska; intensivvård;

  Sammanfattning : Sepsis drabbar årligen 19,4 miljoner människor. Fler och fler människor överlever behandlingen, även om mortaliteten fortfarande är hög. Många av överlevarna drabbas av komplikationer i efterförloppet som påverkar deras framtida livskvalitet. Livskvalitet är ett mångdimensionellt uttryck som har ett flertal olika definitioner. LÄS MER

 5. 5. Att överleva hjärtstopp - Personers upplevelse av livet efter hjärtstopp : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Arbelina Awia; Christoffer Frostemark; [2022]
  Nyckelord :Survivor; Identity; Trauma; Crisis; Experiences; Överlevare; Identitet; Trauma; Kris; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2020 drabbades cirka 8300 personer av hjärtstopp i Sverige. Att drabbas av nära-döden-upplevelse leder till konsekvenser som utmanar det fortsatta livet. Kognitiva komplikationer och motoriska nedsättningar är exempel på konsekvenserna.  Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av livet efter hjärtstopp. LÄS MER