Sökning: "överlevare"

Visar resultat 16 - 20 av 58 uppsatser innehållade ordet överlevare.

 1. 16. Att överleva ett plötsligt hjärtstopp : Patienters upplevelser av livet efteråt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Willner; Hanna Hedfors; [2018]
  Nyckelord :Plötsligt hjärtstopp; överlevare; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas varje år omkring 10 000 människor av ett hjärtstopp, det är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige. År 2016 överlevde 1317 människor ett plötsligt hjärtstopp. Att överleva ett hjärtstopp kan medföra komplikationer som påverkar patientens liv på olika sätt i flera år efter händelsen. LÄS MER

 2. 17. Livet efter ett plötsligt hjärtstopp - patienters upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Felicia Arnljung; Johanna Lagerstedt; [2018]
  Nyckelord :hjärtstopp utanför sjukhus; upplevelser; överlevare; omvårdnad; existentiellt; levd kropp;

  Sammanfattning : Varje år drabbats cirka 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp i Sverige och cirka 600 personer överlever. Det går inte att förutspå vem som kommer att drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. LÄS MER

 3. 18. Ett hjärta i kaos : Personers upplevelser av livet efter plötsligt hjärtstopp. En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Simonsson; Julia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Experiences; Qualitative; Sudden cardiac arrest; Survivor; Kvalitativ; Plötsligt hjärtstopp; Upplevelser; Överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 drabbades 7 934 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp där någon slags behandling påbörjats. På grund av ökade kunskaper kring plötsligt hjärtstopp ökar antalet överlevare. Plötsligt hjärtstopp kan upplevas som en traumatisk kris och kan påverka personens liv. LÄS MER

 4. 19. När livet plötsligt förändras : Upplevelser efter att ha överlevt hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Danielsson; Emmie Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevare; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2016 rapporterades att 5312 individer drabbats av hjärtstopp utanför sjukhus där hjärt-lungräddning påbörjats. På sjukhus startades hjärt-lungräddning på 2622 individer som drabbats av hjärtstopp. Totalt räddades livet på 1317 individer av dessa. LÄS MER

 5. 20. Patienters upplevelser av att överleva hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Horvath; Hanna Pålsson; [2018]
  Nyckelord :existentiella frågor; hjärtstopp; omvårdnad; patient; upplevelse; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att överleva ett hjärtstopp kan vara en traumatisk och omtumlande upplevelse både för den drabbade patienten och för dennes anhöriga. Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och tillståndet har fortfarande en dålig prognos trots allmänhetens förbättrade kunskaper i HLR och spridning av defibrillatorer i samhället. LÄS MER