Sökning: "överlevare"

Visar resultat 6 - 10 av 67 uppsatser innehållade ordet överlevare.

 1. 6. Livet efter bröstcancer, vårdens bemötande av överlevare till bröstcancer och deras upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Sundberg; Jennifer Steen; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; recovery; survivor; experience; Bröstcancer; återhämtning; överlevare; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet rapporterade cancerfall stiger allt mer och varje år drabbas 9000 svenskar av bröstcancer. Detta gör bröstcancer till den vanligaste cancersorten hos kvinnor och näst mest förekommande cancersorten i världen. LÄS MER

 2. 7. Att överleva och börja om : Patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp-En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emilia Sandqvist; Ida Wingård; Sofia Davidsson; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; hjärtstopp; känsla av sammanhang; omvårdnad; patient; överlevare; Experiences; cardiac arrest; survivors; nursing; patient; sense of coherence;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2018 drabbades cirka 8700 personer av ett hjärtstopp i Sverige. Hjärtstopp kan upplevas som en traumatisk händelse och kan påverka personens upplevelse av det fortsatta livet. Teoretisk referensram som tillämpats är ”Känsla av sammanhang ”(KASAM) av Aaron Antonovsky. LÄS MER

 3. 8. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Background:Nutritional problems are common in patients with head and neck cancer. Deterioration of the nutritional status can occur at diagnosis and thereafter get worse during and after treatment. This entails an increased risk for malnutrition and reduced quality of life. LÄS MER

 4. 9. Att överleva hjärtstopp : Hjärtstoppsöverlevares självskattade hälsoproblem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Heimdahl; Hedvig Karlsson; [2019]
  Nyckelord :cardiac arrest; survivors; health; quality of life; aftercare; Hjärtstopp; överlevare; hälsa; livskvalitet; eftervård;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund Hjärtstopp är förknippat med hög dödlighet. Eftersom antalet överlevare ökar är det betydelsefullt att få en förståelse för vilken typ av hälsoproblematik och livskvalitet som överlevare innehar. Syfte Syftet är att beskriva självskattade hälsoproblem hos personer som överlevt hjärtstopp. LÄS MER

 5. 10. Livet efter att ha överlevt ett hjärtstopp : Patientperspektivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Michelle Munteanu; Linnéa Pyrrö; [2019]
  Nyckelord :hjärtstopp; upplevelser; överlevare; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Hjärtstopp är ett tillstånd som årligen drabbar cirka 10 000 personer i Sverige. Idag överlever allt fler vilket innebär att sjuksköterskan har en viktig roll i vårdandet av den drabbade. Sjuksköterskan kan utifrån sin profession förmedla trygghet och hjälpa patienten att finna ett välbefinnande. LÄS MER