Sökning: "överlevare"

Visar resultat 6 - 10 av 55 uppsatser innehållade ordet överlevare.

 1. 6. En andra chans till livet eller en chans till ett annat liv- En litteraturöversikt om livet efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anita Qvist; Mika Carlstedt; [2019]
  Nyckelord :det dagliga livet; hjärtstopp; komplikationer; patientens perspektiv; personcentrerad vård; överlevare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 7. "En andra chans i livet" : Patienters upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cajsa Lindh; Karin Lindström; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevare; patienter; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2017 drabbades 7995 personer av hjärtstopp på och utanför sjukhus i Sverige där hjärt-lungräddning (HLR) påbörjades och 1444 personer räddades till livet. Vid ett hjärtstopp förlorar den drabbade medvetandet och saknar livstecken, den vanligaste anledningen är kranskärlssjukdomar. LÄS MER

 3. 8. Att överleva ett hjärtstopp- Personers upplevelser av livet efteråt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Boström; Frida Granström; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar som bland annat innefattar hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, fler överlever och kan räddas med hjälp av HLR. En förutsättning för att överleva ett hjärtstopp är att snabbt få adekvat vård. LÄS MER

 4. 9. När hjärtat plötsligt slutar att slå- En litteraturöversikt om livet efter att ha överlevt hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Ebba Norberg; Isabelle Johansson; [2019]
  Nyckelord :Hjärtstopp; livsvärld; patient; upplevelse; överleva; överlevare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 10. När hjärtat stannat : En litteraturstudie om upplevelser av att överleva hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Persson; Olof Åhbeck; [2018]
  Nyckelord :Hjärtstopp; upplevelser; överlevare;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen omkring 8000 personer av plötsligt hjärtstopp. Merparten drabbas till följd av ischemisk hjärtsjukdom. Behandling och omvårdnadsåtgärder är avgörande för överlevnad och fortsatt liv. LÄS MER