Sökning: "överrapportering inom vården"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden överrapportering inom vården.

 1. 1. Delaktighet och säkerhet vid bedsiderapportering : Patientens och sjuksköterskans upplevelse

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Hansson; Amanda Vikström; [2019]
  Nyckelord :Bedside handover; patient safety; patient participation; experiences; patients; nurses; literature study; Bedsiderapportering; patientsäkerhet; patientdeltagande; upplevelser; patienter; sjuksköterskor; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering sker ofta vid varje skiftbyte inom slutenvården. Traditionellt sker detta mellan sjuksköterskor, i frånvaro av patienten. Informationsöverföring är den process i patientens vård där flest fel riskerar att uppstå. LÄS MER

 2. 2. Att vara delaktig men ändå inte. -Patientens upplevelse av bedsiderapportering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Åhlund Emelie; Cecilia Råberg; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Kvalitativ; Personcentrarad omvårdnad; Säker vård.;

  Sammanfattning :   Bakgrund: Delaktighet och personcentrerad omvårdnad hänger samman, då det krävs att sjukvårdspersonalen ser och respekterar patienten som en person och inte en sjukdom för att hen ska kunna vara delaktig. Bedside är en överrapportering där patienten är närvarande och kan vara delaktig, som även gynnar säkerheten inom vården. LÄS MER

 3. 3. Överrapportering bedside inom akutsjukvård : en litteraturöversikt ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanna Rander; [2018]
  Nyckelord :Bedsiderapportering; Sjuksköterskeperspektiv; Patientperspektiv; Fördelar; Hinder;

  Sammanfattning : Kommunikation och informationsöverföring sker på många plan inom hälso- och sjukvården och sjuksköterskor står för en stor del av den kommunikation som sker runt patientens vård. Välfungerande kommunikation mellan såväl personal som mellan patient och personal är av vikt för en säker vård. LÄS MER

 4. 4. Gör mig delaktig i min vård! : En litteraturstudie om bedsiderapportering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christoffer Orre; Karl Boman; [2018]
  Nyckelord :Bedside nursing handover; experience; participation; patient act; person-centered care; Bedsiderapportering; delaktighet; patientlag; personcentrerad vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad omvårdnad är något som läggs stor vikt vid i dagens sjukvård. I och med detta får sjuksköterskor större ansvar genom att sätta patienten i fokus. LÄS MER

 5. 5. Bedsiderapportering : Inneliggande patienters upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Isaksson; Linn Hansson; [2018]
  Nyckelord :Bedsidereport; experience; nursing; participation; patient; Bedsiderapportering; delaktighet; omvårdnad; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering mellan sjuksköterskor sker dagligen på sjukhus, vilket kan medföra en mängd risker om kommunikationen brister. Detta har visat sig vara den största bidragande faktorn till patientskador. LÄS MER