Sökning: "överrapportering operation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden överrapportering operation.

 1. 1. Den muntliga överrapporteringen mellan operation och postoperativ miljö : En observationsstudie av innehållet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad; Linköpings universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Simon Göransson; Henrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Anaesthesia nurse; communication; patient handoff; postoperative care; postoperative staff; Anestesisjuksköterska; kommunikation; postoperativ personal; postoperativ vård; överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att sjukvården ska kunna upprätthålla patientsäkerheten krävs ett säkert sätt att överföra information mellan skifte av personal. För att kunna inkludera alla viktiga komponenter i en rapport krävs skicklighet i rapportering. Information som missas gör att patienter löper större risk att drabbas för vårdskador. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskors upplevelser av vårdmiljöns påverkan på överrapportering vid en postoperativ avdelning

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Matilda Hofvendahl; Johan Wikholm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapporteringen är ett kritiskt moment i patientens vårdkedja. Vid överrapportering från operation till den postoperativa avdelningen är det därför viktigt att det sker på ett strukturerat och inarbetat sätt. Bristande kommunikation mellan vårdpersonal har visat sig vara en vanlig orsak till vårdrelaterade skador. LÄS MER

 3. 3. Perioperativ överrapportering-En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Madelen Bratvoldsengen; Maria Nilsson; [2014-08-04]
  Nyckelord :Perioperative care; perioperative nursing; handoff handover;

  Sammanfattning : Background: A patient undergoing surgery will meet many caregivers in different settings pre-, intra- and postoperative in the surgical pathway. Lack of communication is a common digression and the handoff is such an occasion. The purpose is to describe current knowledge about the patients´ right to safe care perioperative. LÄS MER

 4. 4. Överrapportering med eller utan operationssjuksköterska : En kvantitativ studie om kvalitén på överrapporteringen mellan operation och postoperativ avdelning.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Nilsson; [2014]
  Nyckelord :överrapportering; patientsäkerhet; SBAR; perioperativ vård och operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Tidigare studier visar att överrapportering mellan operation och postoperativ avdelning är ett kritiskt moment för patientsäkerheten, och överrapportering mellan operation och postoperativ avdelning är ofta ofullständig avseende informationsöverföring. Den här studiens syfte var att undersöka om personalgrupperna som medverkar i överrapporteringen från operationsavdelning till postoperativ avdelning skattar någon skillnad i kvalitén på överrapportering när operationssjuksköterskan medverkar i rapporten. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad patientsäkerhet vid överlämnandet från operationssalen till intensivvårdsavdelningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Katarina Alderhorn; Charlotta Lindholm; Magnus Lundin; [2013]
  Nyckelord :Anesthesiology patient; Communication; Handoff; Handover; ICU; Intensive care unit; Operation; Patients transfer; Intensivvård; Kommunikation; Operation; Patientöverlämning; Säkerhet; Sövd patient; Överrapportering;

  Sammanfattning : När säkerheten vid rapportering brister kan det få förödande konsekvenser. Inom intensiv- samt operationssjukvården bedrivs omvårdnad i en högteknologisk miljö där patienten befinner sig i en stark beroendeställning. Säkerhetsaspekten vid överrapporteringar är här mycket viktig. LÄS MER