Sökning: "överrapportering sbar"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden överrapportering sbar.

 1. 1. Hur påverkar SBAR patientsäkerheten?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Åsa Berglund; Erik Engström; [2018]
  Nyckelord :SBAR; Dokumentation; Patientsäkerhet; Överrapportering; Sukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommunikation sker hela tiden inom hälso- och sjukvården. För att undvika att information ska försvinna vid kommunikation mellan vårdgivare kan det strukturerade kommunikationshjälpmedlet SBAR användas. LÄS MER

 2. 2. Rapportera mera! : En kvantitativ observationsstudie av följsamhet till SBAR vid muntlig överrapportering på akutmottagning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Ann-Cathrin Jakobsson; Mikael Löfgren; [2018]
  Nyckelord :Nursing; patient safety; communication; Omvårdnad; patientsäkerhet; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: En strukturerad överrapportering inom sjukvården är viktig för att minska vårdskador. Sjuksköterskan har en betydande roll i det interprofessionella teamet gällande att öka patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Strategier och faktorer av betydelse för patientsäkerheten vid överrapportering: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Isabell Rosendahl; Sara Lüning; [2018]
  Nyckelord :Factors; Handoff; Handover; Nurse; Nursing; Patient safety; Safe care; Strategies.; Faktorer; Omvårdnad; Patientsäkerhet; Sjuksköterska; Strategier; Säker vård; Överrapportering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering av patienter inom slutenvården är ett vanligt förekommande moment för sjuksköterskor. Det finns strategier och faktorer som har betydelse för patientsäkerheten vid överrapportering av patienter mellan sjuksköterskor inom sluten hälso- och sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Hur ambulanspersonalens rapport och triage används på akuten

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Håkan Gossas; Liselotte Berg; [2018]
  Nyckelord :Triage; ESS; Vitalparametrar; SBAR; Överrapportering; Kommunikation;

  Sammanfattning : Introduktion: En viktig del i vårdprocessen är kommunikation. Därför är det viktigt att den fungerar tillfredställande. En mycket bra och beprövad kommunikationsmodell är SBAR. Ambulanssjuksköterskan ska kunna överrapportera på ett adekvat och patientsäkert sätt. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av överrapporteringar vid skiftbyten för en säker hjärtsjukvård : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Martina Andersson; Sandra Palmkvist; [2018]
  Nyckelord :Hjärtkärlsjukdom; Kommunikation; Säker vård; SBAR; Överrapportering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Hjärtkärlsjukdom är ett område som innefattar flera olika sjukdomar, och sjukdomsbilden är ofta komplex med många faktorer som påverkar varandra och gör vårdandet till en balansgång. Detta medför att sjuksköterskan inte bara behöver ha en bred kunskap om dessa sjukdomar, utan även att det finns förutsättningar för att kunna förmedla denna kunskap vidare till andra vårdaktörer på ett säkert sätt. LÄS MER