Sökning: "överreaktion januarieffekt behavioral finance marknadseffektivitet contrarian strategy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden överreaktion januarieffekt behavioral finance marknadseffektivitet contrarian strategy.

  1. 1. Överreaktion och säsongseffekt på den svenska aktiemarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Albin Olsson; [2013]
    Nyckelord :överreaktion januarieffekt behavioral finance marknadseffektivitet contrarian strategy; Business and Economics;

    Sammanfattning : Möjligheten att prediktera framtida aktiekurser baserat på historisk data och uppvisade trender har sina förespråkare och motståndare. I denna studie undersöks om man genom att studera tidigare utveckling hos aktier kan uppnå överavkastning, ett tydligt brott mot svag marknadseffektivitet. LÄS MER