Sökning: "översättarens identitet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden översättarens identitet.

  1. 1. Jäderlund som kannibal? Den litteraturkritiska diskursen kring poesiöversättarens röst i fyra svenska Dickinsonöversättningar

    Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

    Författare :Matilda Södergran; [2013]
    Nyckelord :diktaren översättaren; tolkning översättning; den poetiska texten; översättarens identitet; poesiöversättning; översättarens röst; Dickinson; Jäderlund; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Uppsatsen granskar den litteraturkritiska diskursen kring poesiöversättarens röst i fyra svenska översättningar av Emily Dickinsons poesi. Undersökningsmaterialet består av den efterföljande litteraturkritiken av Erik Blombergs och Johannes Edfelts översättning från 1949, Ellen Löfmarcks översättning från 1950, Ann-Marie Vindes översättning från 2010 och Ann Jäderlunds översättning från 2012. LÄS MER