Sökning: "översättning av skönlitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden översättning av skönlitteratur.

 1. 1. Att översätta tempus från spanska: Tempusväxling och utmaningen att översätta perfekt i tre spanska noveller

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Agnes Simonsen; [2020]
  Nyckelord :Lucas Ruiz; El esquiador de fondo; tempus; perfekt; tempusväxling; översättning; litterära översättningar; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats grundar sig på en översättning av tre noveller ur den spanska författaren Lucas Ruiz’ novellsamling El esquiador de fondo (2014). Uppsatsens syfte är att analysera översättningen och bruket av tempus i källtexten. Först i uppsatsen görs en analys av källtexten med hjälp av Hellspong & Ledin (1997). LÄS MER

 2. 2. Spanskspråkig skönlitteratur på svenska. En bibliometrisk och översättningssociologisk undersökning av perioden 1987–2017

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Hanna Kiviniemi Köngäs; [2019]
  Nyckelord :översättning; spanskspråkig skönlitteratur; bibliometri; översättningssociologi; system; litterära aktörer; litterära agenter; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats är en bibliometrisk samt översättningssociologisk undersökning av den spanskspråkiga skönlitteraturens närvaro i Sverige under perioden 1987–2017. Syftet är först och främst att undersöka hur mycket spanskspråkig skönlitteratur som har översatts till svenska, vad som översatts, vem som översatt och vem som utgivit litteraturen. LÄS MER

 3. 3. ”Oversatt fra siciliansk” : Dialektkulturen i Norge och i Sverige speglad i skönlitterära översättningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lucia Pirani; [2019]
  Nyckelord :översättning; översättare; dialekt; dialekter; dialektkultur; dialektsituation; dialektmarkör; dialektologi; nynorska; bokmål; norska; talspråk; repliker; jämtska; trøndersk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att spegla skillnaderna mellan norsk och svensk dialektkultur genom att undersöka översättningar av dialektala inslag i skönlitteratur. I Norge är dialekterna inte lika utjämnade som i Sverige. Dessutom har de hög status och används både i vardagslivet och i offentliga sammanhang. LÄS MER

 4. 4. En studie i Sherlock : En komparativ studie utifrån tre svenska översättningar av A study in scarlet ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Josefsson; [2018]
  Nyckelord :Translation studies; Retranslation; Retranslation Hypothesis; Sherlock Holmes; Literature teaching; Fiction literature; Upper secondary school; Översättningsvetenskap; nyöversättning; nyöversättningshypotesen; Sherlock Holmes; litteraturundervisning; skönlitteratur; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att se vilka skillnader som går att urskilja mellan tre olika svenska översättningar av Arthur Conan Doyles A study in scarlet. Vidare syftar studien också till att se hur dessa skillnader förhåller sig till den så kallade nyöversättningshypotesen, som menar att varje ny översättning blir allt mer lik källtexten, samt de olika översättningsideal som varit norm under respektive tillkomsttid. LÄS MER

 5. 5. Från icke-V2 till V2: En studie av anpassning till V2 vid översättning av skönlitteratur och sakprosa från engelska till svenska

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Cecilia Eriksson; [2017]
  Nyckelord :V2-regeln; översättning; V2-struktur; engelska; svenska; satser; ordföljd; syntax; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I denna översättningsvetenskapliga undersökning studeras anpassning till den svenska V2-restriktionen vid översättning från engelska till svenska. V2-restriktionen innebär att ett finit verb måste placeras på andra position i svenska påståendesatser. LÄS MER